Hur startar jag om Windows i felsäkert läge?

Säkert läge är ett diagnostiskt driftläge som huvudsakligen används för att felsöka problem som påverkar den normala driften av Windows. Sådana problem kan vara allt från motstridiga drivrutiner till virus som hindrar Windows från att starta normalt. I felsäkert läge fungerar endast ett fåtal program och Windows laddar endast de grundläggande drivrutinerna och ett minimum av operativsystemkomponenter. Därför är de flesta virus inaktiva när du använder Windows i felsäkert läge, och de kan enkelt tas bort.

Välj något av följande för att få veta mer: