Hur du begränsar ditt barns skärmtid med Bitdefender Parental Control

Var uppmärksam: Den här artikeln hänvisar till den äldre versionen av Bitdefender Parental Control, som för närvarande håller på att fasas ut (End of Life) och ersättas av en mer avancerad teknik. För information och supportartiklar relaterade till den nya versionen av Parental Control, vänligen besök denna länk.

Bitdefender Parental Control har en funktion som heter Screen Time (skärmtid) som gör det möjligt för föräldrar att ställa in tidsbegränsningar för sina barns enheter. Denna funktion kan nås på två sätt: från Central-appen och Central-webbplatsen.

Obs: Bitdefender Parental Control för iOS stöder inte tidsbegränsningar.

 

Begränsa skärmtiden via Bitdefender Central webben

För att begränsa ett barns skärmtid på enheten öppnar du barnets föräldrakontrollprofil under ditt Bitdefender Central-konto med hjälp av en webbläsare och väljer alternativet Visa skärmtid.

Hur du begränsar ditt barns skärmtid

 

Därifrån kan du klicka på Scheman eller Dagliga tidsgränser.

Hur du begränsar ditt barns skärmtid

 

  • En Schemaregel ser till att barnet inte kan använda enheten under vissa tider som du ställer in. Regeln kan skapas för enskilda dagar eller grupper av veckodagar.

Hur du begränsar ditt barns skärmtid

 

  • En daglig tidsgräns ser till att barnet inte kan använda enheten efter att ha tillbringat ett visst antal timmar på den. Du kan ställa in den begränsade tiden för varje dag separat, så att barnet kan använda enheten mer under vissa dagar.

Hur du begränsar ditt barns skärmtid

 

 

Begränsa skärmtiden via appen Central

Följ de här stegen för att begränsa barnets tid på enheten med hjälp av Bitdefender Central-appen som finns tillgänglig för iOS och Android:

På din mobil öppnar du Bitdefender Central-applikationen och går till fliken Användare.

 

Välj barnets profil.

 

Tryck på Skärmtid.

Limit screen time

 

Välj Schema eller Daglig tidsgräns.

 

Nu kan du skapa en regel för schema eller en regel för daglig tidsgräns för profilen.

  • En Schemaregel ser till att barnet inte kan använda enheten under vissa timmar som du har ställt in. Den här regeln kan skapas för enskilda dagar eller grupper av veckodagar.

 

  • En daglig tidsgräns ser till att barnet inte kan använda enheten efter att ha tillbringat ett visst antal timmar på den. Du kan ställa in den begränsade tiden för varje dag separat, så att barnet kan använda enheten mer under vissa dagar.