Vad är Bitdefender Avhjälpning av ransomware och vad kan det göra?

Bitdefenders funktion Avhjälpning av ransomware blockerar attacker av utpressningstrojaner och återställer automatiskt innehållet i dina krypterade filer utan att du behöver betala lösensumman. Ransomware är skadlig programvara som försöker kryptera filer och kräva lösen för dem. Användarna måste betala hackarna för att återfå tillgång till filer som bilder, videor eller viktiga dokument. Det är därför Bitdefender inkluderar ett helt nytt skyddslager mot den här typen av skadlig kod: Avhjälpning av ransomware.

 

 

 

Vad är Bitdefender Avhjälpning av ransomware?

Bitdefender Ransomware Remediation säkerhetskopierarfiler som dokument, bilder, videor eller musik för att se till att de skyddas från att skadas eller förloras i händelse av ransomwarekryptering. Varje gång en ransomwareattack upptäcks blockerar Bitdefender alla processer som är inblandade i attacken och startar avhjälpningsprocessen. På så sätt kan du återställa innehållet för alla dina filer utan att betala den begärda lösensumman.

 

 

Aktivera eller inaktivera Avhjälpning av ransomware

Avhjälpning av ransomware modulen finns på Skydd skärmen. Vi rekommenderar att du håller funktionen PÅ, men om du vill stänga AV den, klicka bara på omkopplaren som finns i modulen.

Bitdefender Avhjälpning av ransomware

För att stänga AV Automatisk återställning, klicka på knappen Hantera → Inställningar i Avhjälpning av ransomware och klicka sedan på knappen bredvid Automatisk återställning.

 

 

Visa filer som har återställts automatiskt

När alternativet Automatisk återställning är aktiverat återställer Bitdefender automatiskt filer som krypterats av ransomware. På så sätt kan du ha en bekymmersfri upplevelse och veta att dina filer är säkra. Visa filer som har återställts automatiskt:

1. Klicka på Meddelanden på navigeringsmenyn i Bitdefender-gränssnittet.

2. På fliken Alla markerar du meddelandet avseende det senast upptäckta ransomwarebeteendet som avhjälpts och klickar sedan på Återställda filer. Listan med återställda filer visas. Här kan du även visa platsen dit dina filer har återställts.

 

 

Återställa krypterade filer manuellt

Ifall du manuellt måste återställa filer som krypterats av ransomware följer du de här stegen:

1. Klicka på Meddelanden på navigeringsmenyn i Bitdefender-gränssnittet.

2. På fliken Alla markerar du information avseende det senast upptäckta ransomwarebeteendet som upptäckts och klickar sedan på Krypterade filer.

3. Listan med krypterade filer visas. Klicka på Återställ filer för att fortsätta.

4. Ifall hela eller en del av återställningsprocessen misslyckas måste du välja den plats där de avkrypterade filerna ska sparas. Klicka på Återställ plats och välj sedan en plats på din dator.

5. Ett bekräftelsefönster visas. Klicka på Slutför för att avsluta återställningsprocessen.

Du kan utesluta betrodda appar, så att de inte blockeras om de utför misstänkta åtgärder, genom att följa stegen från den här artikeln - Hur lägges till Avhjälpning av ransomware undantag i Bitdefender.