Hur lägges till Avhjälpning av ransomware undantag i Bitdefender

Den här artikeln visar hur du lägger till undantag för Avhjälpning av ransomware. Genom att tillämpa en uteslutning på en säker applikation som Bitdefender-modulen Avhjälpning av ransomware felaktigt upptäcker som ransomware kan du använda appen igen.

Bitdefender Avhjälpning av Ransomware säkerhetskopierar filer som dokument, bilder, videor eller musik för att se till att de skyddas från att skadas eller förloras i händelse av ransomwarekryptering. Varje gång en ransomwareattack upptäcks blockerar Bitdefender alla processer som är inblandade i attacken och startar avhjälpningsprocessen. På så sätt kan du återställa innehållet för alla dina filer utan att betala den begärda lösensumman.

Du kan konfigurera undantagsregler för betrodda appar så att funktion Avhjälpning av ransomware inte blockerar dem om de utför ransomwareliknande åtgärder. Lägga till appar till undantagslistan för avhjälpning av ransomware:

1. Klicka på Skydd på navigeringsmenyn i Bitdefender-gränssnittet.

2. I panelen AVHJÄLPNING AV RANSOMWARE klickar du på Hantera.

Hur lägges till Avhjälpning av ransomware undantag i Bitdefender

3. Gå till fönstret Undantag och klicka på + Lägg till undantag. Ett nytt fönster visas.

4. Bläddra till appens exekveringsfil, välj den och klicka på OK för att lägga till den till listan.

ransomware remediation exception