Vad är Bitdefender Avancerat hotskydd? Översikt

Den här artikeln hjälper dig att snabbt bekanta dig med funktionen Avancerat hotskydd. Vi tar upp de viktigaste funktionerna så att du förstår hur den fungerar och varför det är viktigt att använda modulen Avancerat hotskydd (Advanced Threat Defense) som ingår i Bitdefenders säkerhetslösningar för Windows. Dessutom hittar du tips som hjälper dig att hantera inställningar för Avancerat hotskydd.

 

Vad är Bitdefender Avancerat hotskydd?

Avancerat hotskydd är Bitdefenders innovativa sätt att upptäcka utpressningstrojaner och zero-day-hot i realtid med hjälp av avancerade heuristiska metoder. Den här metoden skiljer sig från traditionell upptäckt av skadlig kod, som innebär att skadlig kod identifieras med hjälp av virussignaturdatabasen.

 

Hur fungerar funktionen Avancerat hotskydd?

Hur funktionen Avancerat hotskydd fungerar

Avancerat hotskydd identifierar anomalier i appars beteende och korrelerar olika misstänkta beteenden för att avsevärt förbättra Bitdefenders upptäckt.

Bitdefender Avancerat hotskydd övervakar kontinuerligt de program och processer som körs på din dator. Den övervakar misstänkta aktiviteter som att kopiera filer till viktiga mappar i Windows operativsystem, exekvera eller injicera kod i andra processer, multiplicera dem, ändra Windows-registret eller installera drivrutiner.

Varje åtgärd poängsätts och varje process får en faropoäng. Om den totala poängen för en process når ett visst tröskelvärde fattar Bitdefender beslutet att blockera programmet som i 99 % av fallen visar sig vara skadlig kod. Tack vare det poängbaserade klassificeringssystemet är antalet falska larm mycket lågt och upptäckten av hot, även om de är mycket nya, är extremt effektiv.

 

 

Aktivera eller inaktivera Avancerat hotskydd

För att hålla ditt system skyddat från utpressningstrojaner och andra hot rekommenderar vi att du inaktiverar Avancerat hotskydd så kort tid som möjligt.

Så här aktiverar eller inaktiverar du den här funktionen:

  1. Klicka på Skydd i navigeringsmenyn i Bitdefender-gränssnittet.
  2. Klicka på Öppna i fönstret Avancerat hotskydd i rutan Avancerat hotskydd.
  3. Gå till fliken Inställningar och klicka på växeln Avancerat hotskydd.

Aktivera eller inaktivera funktionen Avancerat hotskydd

 

 

Hitta appar som blockeras av Avancerat hotskydd

Med modulen Avancerat hotskydd aktiverad blockeras även de mest sofistikerade attackerna i realtid innan skadlig kod faktiskt når datorn.

Som en säkerhetsåtgärd får du ett meddelande varje gång hot och potentiellt skadliga processer upptäcks och blockeras. Du kan kontrollera vilka program som har upptäckts av Avancerat hotskydd i fönstret Aviseringar, till vänster i Bitdefender-gränssnittet.

För att när som helst kontrollera listan över upptäckta skadliga attacker:

  1. Klicka på Skydd i navigeringsmenyn i Bitdefender-gränssnittet.
  2. Klicka på Öppna i fönstret Avancerat hotskydd.
  3. Gå till fönstret Hotförsvar. Här visas de attacker som upptäckts under de senaste 90 dagarna. Om du vill få information om hottypen, sökvägen till den skadliga processen eller om desinficeringen har lyckats klickar du helt enkelt på dess namn.

Du kan utesluta betrodda appar, så att de inte blockeras om de utför hotliknande åtgärder, genom att följa stegen från den här artikeln - Hur man stoppar Avancerat hotskydd från att blockera en process.

 

 

Vad är funktionen Exploatera upptäckt i Avancerat hotskydd?

För att ytterligare förbättra ditt skydd mot zero-day-hot har vi integrerat en funktion för upptäckt av exploateringar direkt i modulen Avancerat hotskydd. Ett sätt som hackare använder sig av för att bryta sig in i system är att dra nytta av särskilda buggar eller sårbarheter som finns i datorprogramvara (appar eller plugins) och hårdvara. För att se till att din enhet håller sig borta från sådana attacker, som normalt sprids mycket snabbt, använder Bitdefender den senaste tekniken för att förhindra exploit.

Alternativet för upptäckt av exploateringar är aktiverat som standard i Bitdefender.

 

 

Aktivera eller inaktivera Detektering av exploateringar

Så här slår du på eller av funktionen Exploatera upptäckt i Bitdefender:

  1. Klicka på Skydd i navigeringsmenyn i Bitdefender-gränssnittet.
  2. Klicka på Öppna i fönstret Avancerat hotskydd.
  3. Gå till fliken Inställningar och klicka på knappen bredvid Exploatera upptäckt för att aktivera eller inaktivera funktionen.