Vad är en Exploit? Exploits Förebyggande

Den här artikeln förklarar vad en Exploit är inom cybersäkerhet. Vi ger dig också exempel på exploits och hur hackare kan utnyttja sårbarheter i program, nätverk, operativsystem eller hårdvara för att angripa ett system. Dessutom ger vi råd som hjälper dig att minska risken för exploateringar och skydda dig mot exploateringar.

 

Vad är en data Exploit?

En exploatering är en del av en programvara, en datamängd eller en sekvens av kommandon som utnyttjar ett fel eller en sårbarhet i ett program eller ett system för att få ett oavsiktligt eller oförutsett beteende att inträffa. Namnet kommer från det engelska verbet to exploit, som betyder "att använda något till sin egen fördel". I grund och botten innebär detta att målet för en attack lider av ett konstruktionsfel som gör att hackare kan skapa medel för att komma åt det och använda det i sitt intresse.

Vad är en exploit?

Användarna ignorerar ofta säkerhetsvarningar från Apple, Adobe eller Microsoft under förevändning att de inte har tid eller tålamod att uppdatera programvaran. Detta utsätter dem för fler cyberattacker - vissa mer sofistikerade än andra. När du inte uppdaterar en föråldrad webbläsare eller plug-in låter du automatiskt en hackare dra nytta av befintliga och till och med redan upptäckta sårbarheter. Detta ger hackaren full tillgång till de data och programvaror som är installerade på din enhet. Detta cyberhot är inget skämt. En sådan attack kan få mycket allvarliga konsekvenser.

I en perfekt värld skulle programmen fungera felfritt: inga plötsliga krascher mitt i arbetet och inga brister i hur de har utformats. Men i verkligheten ger programvarans komplexitet ofta hackare utrymme att leta efter brister och vända dem mot användaren. De tar månader eller till och med år på sig för att undersöka det inre arbetet i mycket populära programvaror och hitta sätt att tvinga dem att bete sig oväntat. När en sådan sårbarhet upptäcks för första gången kallas den för "zero-day exploit" - en exploit som inte har setts tidigare och för vilken programvaruleverantören inte har en patch lättillgänglig.

Tidsramen mellan den första användningen av exploateringen och utgivningen av en korrigering för att åtgärda den kallas "sårbarhetsfönster" och representerar den period under vilken användaren kan angripas utan att kunna åtgärda den utnyttjade bristen. På underjordiska forum säljs zero-day-exploits för mellan 10 000 och 500 000 dollar, beroende på vilken plattform som berörs och hur populär den är på marknaden.

När en hackare "exploaterar" en enhet innebär det att ett sådant fel eller en sådan programvarusårbarhet har blivit ett vapen (dvs. parat med skadlig kod) och att det aktivt pressas till användaren via webbsidor eller flyttbara medier.

Operativsystemen är inte de enda offren. Dessa typer av attacker riktar sig mot alla programvaror, hårdvaror eller elektroniska enheter som kan ladda ner filer från Internet. Några av de vanligaste målen är Microsoft Office, webbläsare som Internet Explorer, mediaspelare som Adobe Flash Player, Adobe Reader och icke uppdaterade versioner av Oracle Java.

Det finns två typer av exploateringar: lokala och fjärrstyrda. Lokala exploateringar är mer sofistikerade eftersom de kräver att man först får tillgång till systemet, medan fjärrexploateringar manipulerar enheten utan att först behöva få tillgång till systemet.

 

Hur hackare får tillgång till ditt system genom en exploit

För att upptäcka sårbarheter och utnyttja dem måste hackare först få tillgång till enheten. För att göra detta använder de det enklaste verktyget: social ingenjörskonst. De manipulerar användaren så att han/hon öppnar ett misstänkt e-postmeddelande eller en bilaga som laddar in särskilt skapat innehåll i den sårbara plug-in-modulen. När innehållet väl är laddat får det vanligtvis programmet att krascha och installerar oavsiktligt en skadlig nyttolast utan att användaren behöver ingripa.

Ofta är exploateringarna paketerade i ett exploateringspaket - en webbapplikation som undersöker operativsystemet, webbläsaren och plugins för webbläsaren, letar efter sårbara applikationer och sedan skickar det applikationsspecifika innehållet till användaren.

Det är inte svårt för en brottsling att upptäcka problem i ett system. Sårbarheter i protokoll identifieras inte omedelbart av leverantörer eller säkerhetsforskare, så när en patch släpps kan hackare redan ha startat en zero-day-exploitattack. Zero-day-attacker är svåra att bekämpa och har ökat i frekvens eftersom hackare är mer erfarna och agerar mycket snabbare än tidigare.

 

Exempel på exploateringar

Bland de mest välkända webbaserade säkerhetsbristerna finns följande: De mest kända är: SQL-injektionsattacker, cross-site scripting, cross-site request forgery, trasig autentiseringskod eller säkerhetsfelkonfigurationer. I allmänhet kan exploateringar delas in i två huvudkategorier: kända och okända (eller zero-day sårbarheter).

 

Hur man förhindrar Exploit-attacker

De exploateringar som vi möter idag är mer aggressiva och sprids i hela systemet på några minuter, jämfört med dem i början av 90-talet, som var långsammare och passiva på grund av bristen på internetuppkoppling. Nu finns exploit kits i stor utsträckning tillgängliga för köp på Dark Web, liksom annan skadlig kod, vilket gör att vilken skriptnybörjare som helst blir en äkta intrigant.

Problemet med exploits är att de är en del av ett mer komplext angrepp, vilket gör dem till en plåga. De kommer aldrig ensamma och infekterar alltid din enhet med någon form av skadlig kod.

Även om säkerhetsspecialister och leverantörer arbetar tillsammans för att upptäcka sårbarheter så snabbt som möjligt och utfärda patchar för att åtgärda dem, kan de inte alltid skydda användare från zero-day-exploits. Ännu värre är att de inte kan skydda användarna mot deras egen vårdslöshet. Du kan ta saken i egna händer och alltid säkerhetskopiera dina data, undvika svaga lösenord och ständigt uppdatera all programvara. Kör aldrig sårbara versioner av plugins, webbläsare eller mediaspelare. Kom ihåg att varje minut du "slösar" på att uppdatera ditt operativsystem kommer att spara dig timmar av datorunderhåll när katastrofen inträffar.

Eftersom exploateringar kan spridas via e-post och komprometterade webbsidor bör du vara uppmärksam och vara försiktig med vad du klickar på. Datorns brandvägg och säkerhetsprogram bör vara ett bra första skyddslager, men kom ihåg att det fortfarande finns en hög risk för zero-day-exploits.