Vad är Cookies? Är cookies farligt för min dator?

Många människor är intresserade av cookies och vill veta varför alla produkter med anknytning till Internetsäkerhet behandlar cookies för att skydda datorn. Hur kan en kaka skada datorns säkerhet? Vad är kopplingen mellan cookies och spionprogram? I denna artikel försöker vi belysa dessa frågor.

 

Vad är cookies?

Microsofts sida får du en översikt över vad cookies är: små textfiler som placeras på hårddiskar av en webbserver. De är i princip dina identitetskort och kan inte köras som program eller sprida virus. De är din exklusiva egendom och kan endast läsas av den server som gav dig dem. Till exempel använder en webmailtjänst som Yahoo, Hotmail eller andra cookies för att identifiera användare. Cookies är grunden för det berömda alternativet "Kom ihåg mig". Mer information om vad cookies kan göra och hur du accepterar eller avvisar att cookies skickas och tas emot finns på ovanstående webbplats.

Vad är cookies?

Cookies

 

Är cookies farligt för min dator?

En cookie i sig kan inte skada en dator, eftersom den inte innehåller och inte kan innehålla någon kod (dvs. cookien kan inte utföra någon åtgärd i sig själv). En cookie kan dock bidra till att skadliga åtgärder vidtas i det system där den finns. Viktigare är att de som enkla textfiler är sårbara, vilket innebär att de kan "skördas" av andra program.

 

Hur kan en cookie vara ett hot mot en dator?

Som tidigare nämnts är cookies i sig inte skadliga för en dator. De kan dock innehålla viss information som kan leda en potentiell hackare till den dator som är värd för kakan. Ett exempel: Anta att en hackare sprider en trojansk häst i hopp om att kunna kontrollera flera datorer. Den här trojanska hästens syfte är att öppna en bakdörr (i klartext öppna en port på datorn), ändra startsidan i webbläsaren och lägga in en "skadlig" cookie i webbläsarens cookie-område. När den intet ont anande användaren startar webbläsaren ansluts den automatiskt till den nya hemsidan (i det här fallet hackarens webbplats). När detta är gjort läses innehållet i den skadliga kakan och hackaren informeras om att datorn är infekterad. När han vet detta är det lätt för honom att ta kontroll över datorn med hjälp av en exploit eller helt enkelt den öppna porten.

Låt oss säga att användaren blir medveten om infektionen och har lyckats ta bort den trojanska hästen och bakdörren från datorn. Trots detta finns kakan fortfarande kvar på datorn, så den kan återigen ge information till hackaren om användaren av misstag går in på hackarens webbplats. Datorn är då återigen utsatt för en potentiell attack.

Som förklaras i scenariot ovan används kakan för att ge information om en dator, men den är inte ansvarig för själva attacken.

Ett liknande fall illustrerar att cookies är sårbara för angrepp från tredje part. Man har upptäckt att det finns brister i webbläsare som gör det möjligt för en angripare att samla in information (t.ex. inloggningsuppgifter som klienten använder för att komma åt olika servrar) från en cookie, antingen med hjälp av andra cookies eller spionprogram.

 

Ska jag radera cookies?

Om du behåller cookies går det bra, men om du delar enheten med andra och inte vill att de automatiskt ska kunna logga in på dina onlinekonton eller se din webbhistorik är det en bra idé att radera cookies. Denna metod kan förbättra din integritet. Oavsett om du använder en Windows- eller Mac-dator hittar du några användbara artiklar om hur du raderar cookies i slutet av den här sidan.

Dessutom erbjuder många webbläsare privat surfning, även kallad anonym surfning. Inkognitobläsning hindrar webbplatser från att placera cookies på ditt system. Det här sättet att surfa är bekvämt när du vill kolla din e-post från en offentlig dator eller dölja din webbhistorik för andra användare av samma enhet.

 

Skyddar Bitdefender mot cookies?

Bitdefender upptäcker virus- och spionprogramsattacker baserat på signaturprincipen. Den här funktionen är inbyggd i produktens standardkonfiguration, så kunderna behöver inte konfigurera sitt skydd ytterligare.

Om Bitdefender Anti-Tracker-tillägget är aktiverat i din webbläsare undviker du dessutom att bli spårad av spårningscookies. Dina uppgifter förblir privata när du surfar på nätet och du snabbar upp laddningstiden för webbplatser.

När man diskuterar cookies är det därför viktigt att veta hur man skyddar sig mot tredjepartscookies eller spårningscookies, eller hur man skyddar en dator mot cookieattacker. Eftersom cookies är nödvändiga för att surfa på Internet, eller eftersom cookietrafiken är osynlig för datoranvändaren, är en "Cookie Control"-modul nödvändig för att hjälpa användaren.