Bitdefender tillkännagivande av livslängd för Safe files, File Vault , Startup Optimerare, Diskrensning, Rescue-CD

Tillkännage End of Life för flera funktioner i Bitdefender Consumer Line-produkter

Bitdefender har åtagit sig att leverera innovativa, effektiva säkerhetslösningar till våra kunder. När våra plattformar utvecklas, så gör våra produkter och teknologier. Som ett resultat utvecklar och formar Bitdefender kontinuerligt sina lösningar.

De nya lösningarna och funktionsmodifieringarna resulterar ofta i behov av att avbryta äldre programvaruversioner och produktfunktioner.

Bitdefender meddelar att flera funktioner i konsumentprodukterna för Windows kommer att avbrytas från och med juli 2020. Följande funktioner kommer inte längre att vara en del av produkten: Safe Files, File Vault, Startup Optimerare, Diskrensning och Rescue-CD.

 

Vad betyder detta för befintliga kunder

Kunder med prenumerationer på Bitdefender Total Security 2020, Bitdefender Internet Security 2020, Bitdefender Antivirus Plus 2020 och äldre versioner kommer fortfarande att kunna använda dessa funktioner på obestämd tid, så länge de planerar att använda sina nuvarande versioner. Dessa funktioner stöds emellertid inte längre officiellt sedan juli 2021.

Kunder som väljer att uppdatera sina produkter efter juli 2020 kommer inte längre att ha dessa funktioner tillgängliga i produktgränssnittet.


  • Publicerad 30 april 2020