Hur man lösenordsskyddar Bitdefender-inställningar

Om du inte är den enda personen som har administrativa rättigheter till en viss dator, rekommenderar vi att du skyddar dina Bitdefender-inställningar med ett lösenord.

 

Så här konfigurerar du lösenordsskydd för Bitdefender-inställningarna:

1. Klicka på ikonen Inställningar i det vänstra sidofältet i Bitdefender-gränssnittet.

2. I fönstret Allmänt aktiverar du Lösenordsskydd genom att klicka på motsvarande strömbrytare.

3. Skriv lösenordet i de två fälten och klicka sedan på OK. Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt.

Hur man lösenordsskyddar Bitdefender-inställningar

När du har angett ett lösenord måste alla som försöker ändra Bitdefender-inställningarna först ange lösenordet.

Obs: Kom ihåg ditt lösenord eller spara det på ett säkert ställe. Om du glömmer lösenordet måste du installera om programmet eller kontakta Bitdefender för support.

 

Så här tar du bort lösenordsskyddet:

1. Klicka på ikonen i det vänstra sidofältet i Bitdefenders gränssnitt.

2. I fönstret Allmänt stänger du av lösenordsskyddet genom att klicka på motsvarande strömbrytare.

3. Ange lösenordet och klicka sedan på OK.

Anm: Om du vill ändra lösenordet för din produkt klickar du på länken Ändra lösenord. Ange ditt nuvarande lösenord och klicka sedan på OK. I det nya fönstret som visas skriver du det nya lösenordet som du vill använda från och med nu för att begränsa åtkomsten till dina Bitdefender-inställningar.