Hur lägges till Antivirus undantag i Bitdefender

Bitdefender tillåter uteslutning av specifika filer, mappar eller filändelsen från skanning För att lägga till någon av dem i Undantags listan, följ stegen nedan förklarad.

 

Undanta filer och mappar från skanning

Undanta specifika filer och mappar från skanning:

1. Klicka på Skydd på navigeringsmenyn i Bitdefender-gränssnittet.

2. I panelen VIRUSSKYDD klickar du på Öppna.

Antivirus

 

3. I fönstret Inställningar klickar du på Hantera undantag.

Manage exceptions

 

4. Klicka på + Lägg till undantag.

Add an exception

 

5. Ange sökvägen till mappen du vill undanta från skanning i motsvarande fält. Du kan även navigera till mappen genom att klicka på bläddra-knappen till höger i gränssnittet, välja den och klicka på OK.

Click OK to exclude

 

6. Aktivera reglaget bredvid skyddsfunktionen som inte ska skanna mappen. Det finns tre alternativ:

• Antivirus
• Förebygga onlinehot
• Avancerat hotskydd

7. Klicka Spara för att spara ändringarna och stänga fönstret.

Click Save to exclude the file or folder from scan

 

 

Undanta filundantag från skanning

När du undantar ett filtillägg från skanning, skannar Bitdefender inte längre filer med det tillägget, oavsett var de finns på din enhet. Undantaget gäller även filer på borttagbara medier, som CD-skivor, DVD-skivor USB-lagringsenheter eller nätverksenheter.

Var försiktig när du undantar filtillägg från skanning eftersom sådana undantag kan göra enheten mer sårbar för hot.

Undanta filtillägg från skanning:

1. Klicka på Skydd på navigeringsmenyn i Bitdefender-gränssnittet.

2. I panelen VIRUSSKYDD klickar du på Öppna

3. I fönstret Inställningar klickar du på Hantera undantag.

4. Klicka på +Lägg till undantag.

5. Skriv in de filtillägg som du vill ska undantas från skanning med en punkt framför dem, separerade med semikolon (;).

.txt;.avi;.jpg

6. Aktivera reglaget bredvid skyddsfunktionen som inte ska skanna filtillägget.

7. Klicka Spara.

 

 

Hantera skanningsundantag

Om de inställda undantagen från skanning inte längre behövs rekommenderar vi att du raderar dem eller inaktiverar skanningsundantag.

Hantera skanningsundantag:

1 Klicka på Skydd på navigeringsmenyn i Bitdefender-gränssnittet.

2 I panelen VIRUSSKYDD klickar du på Öppna

3 I fönstret Inställningar klickar du på Hantera undantag. En lista med alla dina undantag visas.

4 För att ta bort eller redigera skanningsundantag klickar du på en av de tillgängliga knapparna. Fortsätt enligt följande:

• För att ta bort en post från listan klickar du på knappen Papperskorgen bredvid den.

• För att redigera en post i tabellen, klicka på knappen Redigera bredvid den. Ett nytt fönster visas där du kan ändra det tillägg eller den sökväg som ska undantas och den typ av säkerhetsfunktion du vill att de ska undantas från, efter behov. Gör de nödvändiga ändringarna och klicka sedan på ÄNDRA.