Så här installerar du Bitdefender VPN på iOS

Denna artikel kommer att vägleda dig stegvis för att installera Bitdefender VPN på iOS. Du kan installera Bitdefender VPN-appen på App Store eller via Bitdefender Central. iOS 12 eller senare krävs.

Välj en av följande installationsmetoder för att lära dig mer:

När du har slutfört stegen i den här guiden kommer Bitdefender VPN att installeras på din iPhone eller iPad. Kolla in den här artikeln för att lära dig mer om appen - Hur man använder Bitdefender VPN för iOS: Anslutning, inställningar, prenumerationer.