Åtgärda uppdateringsfel i Bitdefender Antivirus för Mac | Uppdateringsfel 100, -1003, -1011, -1008 osv.

Den här artikeln hjälper dig att felsöka och fixa vanliga uppdateringsfel i Bitdefender Antivirus för Mac.

 

Vad ska jag göra när Bitdefender Antivirus för Mac stöter på uppdateringsfel

Som tumregel behöver du alltid kontrollera frekvensen för uppdateringsfel. Öppna huvudfönstret för Bitdefender och klicka på Meddelanden i menyn till vänster.

Viktigt! Så länge att det bara finns slumpmässiga uppdateringsfel, följt av framgångsrika uppdateringar, betyder det att Bitdefender Antivirus för Mac är uppdaterat och inga ytterligare åtgärder krävs.

Om Bitdefender fortfarande inte kan uppdatera även efter 24 timmars väntan kan du navigera till din felkod med hjälp av menyn till vänster på den här sidan och följa de rekommenderade stegen för felsökning.

Uppdateringsfel Vad betyder det och hur kan det fixas

-1002

-1011

Uppdateringsfelkoderna -1002 och -1011 visar att Mac inte har internetåtkomst. De orsakas av ett problem med internetanslutningen - det avslutas eftersom det inte är i full styrka eller om det tillfälligt avbryts.

 

Vanligtvis följa ett sådant felmeddelande av en framgångsrik uppdatering så snart Mac ansluter till Internet igen. För att kontrollera detta öppnar du avsnittet Aviseringar från Bitdefender Antivirus for Mac. Detta kommer att avslöja alla produkthändelser och om den senaste är en framgångsrik uppdatering, har du ingenting att oroa dig för.

 

Om det inte är det och du använder en Wi-Fi-anslutning kan du försöka ansluta din Mac till internet med kabeln och utföra en manuell uppdatering.

Om felet kvarstår vänligen försöka ändra DNS-inställningarna:

 

Om uppdateringen fortfarande stöter på fel och du har en router-brandvägg, 3: e partiet brandväggsappar eller nätverksövervakningsappar som Little Snitch, vänligen avaktivera dem tillfälligt för att se om Bitdefender uppdateras.

Så här stänger du av macOS-brandväggen:

 • Klicka på Apple-logotypen  > Systeminställningar > Säkerhet och sekretess > Brandvägg > klicka på hänglåset för att låsa upp inställningsfönstret > Stäng av Brandvägg.

* på macOS Ventura: klicka på Apple-logotypen  > Systeminställningar > Nätverk > Brandvägg > Stäng av Brandväggen

 

Om uppdateringsfelet kvarstår, kontrollera proxyinställningarna:

 • Klicka på Apple-logotypen  > Systeminställningar > Nätverk > Avancerat ('Detaljer' om Ventura) > Proxies.
 • Inaktivera 'Auto proxy upptäckt' eller andra alternativ som är markerade under Välj ett protokoll som ska konfigureras.
 • Lägg till *.bitdefender.com i Bypass-proxyinställningarna för dessa Hosts & Domains-avsnitt och klicka sedan på OK.

-1003

-1004

-1005

-1008

Dessa fel indikerar att proxy är aktiv på Mac och hindrar Bitdefender från att ansluta till uppdateringsservern. Bitdefender Antivirus för Mac kan bara uppdateras via proxyservrar som inte kräver autentisering. Du behöver inte konfigurera några programinställningar.

 

Om du ansluter till internet via en proxyserver som kräver autentisering måste du byta till en direkt internetanslutning för att få uppdateringar om hotinformation:

 • Klicka på Apple-logotypen  > Systeminställningar > Nätverk > Avancerat ('Detaljer' om Ventura) > Proxies.
 • Inaktivera 'Auto proxy upptäckt' eller andra alternativ som är markerade under Välj ett protokoll som ska konfigureras.
 • Lägg till *.bitdefender.com i Bypass-proxyinställningarna för dessa Hosts & Domains-avsnitt och klicka sedan på OK.

 

Om felet kvarstår efter att proxy stängts av, vänligen installera om Bitdefender Antivirus för Mac genom att följa stegen från den här artikeln. Under installationen avinstalleras den gamla Bitdefender-produkten automatiskt.

-1007

Uppdateringsfelet -1007 är vanligtvis ett falskt larm utlöst av en tillfällig displayfel.

 

För att kontrollera om uppdateringarna utförs öppnar du avsnittet Aviseringar i Bitdefender Antivirus for Mac. Detta kommer att avslöja alla produkthändelser och om den sista är en lyckad uppdatering har du inget att oroa dig för. Din Bitdefender är uppdaterad och ingen ytterligare åtgärd krävs.

 

Om uppdateringsfelen -1007 kvarstår och visas i Bitdefender-meddelanden startar du om din Mac. Försök sedan igen för att uppdatera Bitdefender Antivirus for Mac.

 

Om det finns något återfall, installera om Bitdefender Antivirus for Mac genom att följa stegen i den här artikeln. Under installationen avinstalleras den gamla Bitdefender-produkten automatiskt.

 

Om uppdateringsfelet -1007 fortfarande inte är löst:

 1. Kontrollera att funktionen System Integrity Protection är aktiv på din Mac - Så här aktiverar du System Integrity Protection.
 2. Starta din Mac i säkert läge och logga in med ditt användarnamn.
 3. Starta sedan om din Mac på vanligt sätt.
 4. Installera sedan den senaste macOS-versionen som är kompatibel med din Mac direkt från App Store över din befintliga macOS-version.

-2002

-2009

Båda felen indikerar att våra uppdateringsservrar är i mitten av synkroniseringsprocessen. När du stöter på en av dessa felkoder, vänligen vänta några timmar innan du försöker uppdatera Bitdefender igen.

 

Om felet kvarstår i mer än 24 timmar och du har en router-brandvägg, 3: e partiet brandväggsappar eller nätverksövervakningsappar som Little Snitch, avaktivera dem tillfälligt för att se om Bitdefender uppdateras. Så här stänger du av macOS-brandväggen:

 • Klicka på Apple-logotypen  > Systeminställningar > Säkerhet och sekretess > Brandvägg > klicka på hänglåset för att låsa upp inställningsfönstret > Stäng av Brandvägg.

* på macOS Ventura: klicka på Apple-logotypen  > Systeminställningar > Nätverk > Brandvägg > Stäng av Brandväggen

 

Om felet kvarstår kan du försöka ändra DNS-inställningarna:

-1073741824

-100

-5

-3

-2

Dessa uppdateringsfel visas när en Bitdefender-daemon kraschar eller uppdateringssignaturerna inte kan skrivas över.

 

Om du startar om Mac bör problemet åtgärdas.

 

Om det finns något återfall, installera om Bitdefender Antivirus for Mac genom att följa stegen i den här artikeln. Under installationen avinstalleras den gamla Bitdefender-produkten automatiskt.

-60

Uppdateringsfelet -60 visas när internetanslutningen är mycket långsam och orsakar en time-out för anslutning med Bitdefender-uppdateringsservern.

 

Kontrollera om du kan uppdatera Bitdefender efter att du har anslutit din Mac till ett annat nätverk (Wi-Fi, hotspot, etc.). För att se hur du ställer in en hotspot på din iPhone eller iPad, gå till den här länken. Gå hit för att se hur du ställer in en hotspot på Android-telefoner.

Andra uppdateringsfel

Här är några steg du kan prova:
 1. Försök igen senare.
 2. Starta om Mac och försök igen att uppdatera Bitdefender Antivirus for Mac.
 3. Anslut Mac till ett annat nätverk:

 

A. Om uppdateringarna lyckas i andra nätverk är problemet med standardkonfigurationen av nätverket. Ändra DNS och inaktivera brandväggen.

Ändra DNS:

 

Stäng av brandväggen:

 • Inaktivera routerns brandvägg, macOS brandvägg, tredje parts brandväggsappar eller nätverksövervakningsappar som Little Snitch.
 • För att stänga av macOS-brandväggen, klicka på Apple-logotypen  > Systeminställningar > Säkerhet och sekretess > Brandvägg > klicka på hänglåset för att låsa upp inställningsfönstret > Stäng av Brandvägg.

* på macOS Ventura: klicka på Apple-logotypen  > Systeminställningar > Nätverk > Brandvägg > Stäng av Brandväggen

 

B. Om uppdateringsfelen kvarstår i andra nätverk installerar du om Bitdefender Antivirus för Mac genom att följa stegen i den här artikeln. Under installationen avinstalleras den gamla Bitdefender-produkten automatiskt.

 

Om Bitdefender Antivirus för Mac fortfarande misslyckas med att utföra uppdateringar, vänligen kontakta Bitdefender support.