Åtgärda uppdateringsfel i Bitdefender-produkter för Windows | Uppdateringsfel -1002, -1004, -1011 osv.

Den här artikeln hjälper dig att åtgärda vanliga uppdateringsfel i Bitdefender-produkter för Windows.

 

Vad ska jag göra när Bitdefender stöter på uppdateringsfel

Som en tumregel ska du alltid kontrollera frekvensen för uppdateringsfel. Öppna Bitdefender-huvudfönstret och klicka på 'Meddelanden' i menyn till vänster.

Viktigt! Om det bara finns slumpmässiga uppdateringsfel följt av framgångsrika uppdateringar betyder det att Bitdefender är uppdaterad och inga ytterligare åtgärder krävs.

Å andra sidan, om det inte finns några framgångsrika uppdateringar, klicka här för att uppdatera Bitdefender offline tills du reda på anslutningsproblemen. Om Bitdefender fortfarande inte uppdaterar efter 24 timmars väntan kan du navigera till din felkod med hjälp av menyn till vänster på den här sidan och följa de rekommenderade stegen.

Uppdateringsfel Förklaring och lösning

3

Uppdateringsfelet 3 indikerar vanligtvis ett hårddiskfel.
 1. Klicka på Windows Start-knapp  windows key   och skriv  cmd.exe  i sökfältet, högerklicka sedan på "Kommandotolken" från resultaten och välj "Kör som administratör".
 2. Skriv  cd\  och tryck på Enter på tangentbordet.
 3. Skriv sedan  chkdsk c: /r  och tryck på Enter igen. Se till att du inkluderar de angivna mellanslagen.
 4. Ange J när du blir tillfrågad om du vill köra Chkdsk nästa gång systemet startas om.
 5. Starta om datorn.

19

21

Båda felen indikerar ett problem på systemnivå. Fel 19 betyder att mediet är skrivskyddat. Fel 21 betyder att enheten inte är redo.

 

Kör en Windows-kontrolldisk

 1. Klicka på Windows Start-knapp  windows key   och skriv  cmd.exe i sökfältet, högerklicka sedan på Kommandotolken i resultaten och välj Kör som administratör.
 2. Skriv cd\  och tryck på ENTER på tangentbordet.
 3. Skriv sedan  chkdsk c: /r  och tryck på ENTER igen. Se till att inkludera de angivna utrymmena.
 4. Ange J när du blir tillfrågad om du vill köra Chkdsk nästa gång systemet startas om.
 5. Starta om datorn.

 

Kör verktyget System File Checker

 1. Klicka på Windows Start-knapp  windows key   och skriv  cmd.exe i sökfältet, högerklicka sedan på Kommandotolken i resultaten och välj Kör som administratör.
 2. Skriv  sfc /scannow  och tryck sedan på ENTER på tangentbordet.
 3. Vänta tills verifieringen når 100% och fixar felen automatiskt.

 

Kör DISM-kommandot (endast för Windows 8, 10 och 11)

 1. Om SFC-kommandot misslyckas eller inte kan ersätta en skadad fil, klicka på Windows Start-knappen  windows key. Skriv cmd.exe i sökfältet, högerklicka sedan på Kommandotolken i resultaten och välj "Kör som administratör".
 2. Skriv  Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth och tryck sedan på ENTER.
 3. Vänta tills operationen når 100% och åtgärda eventuella systemproblem och starta sedan om datorn.

-100

Detta är vanligtvis en isolerad felkod.

Kontrollera hur många uppdateringsfel -100 som påträffades av Bitdefender-produkten och se om någon av dem följdes av framgångsrika uppdateringar. Om de följdes av framgångsrika uppdateringar betyder det att Bitdefender är uppdaterad och inga ytterligare åtgärder krävs.

-1002

-1011

Uppdateringsfelet -1002 eller -1011 orsakas av ett tillfälligt problem med din internetanslutning.

Se till att anslutningen är stabil och försök igen att uppdatera Bitdefender.

-1004

Felet -1004 indikerar att du är ansluten till en proxy men inte aktiverade proxyanvändning i Bitdefender, så den kan använda den här typen av anslutning.

 

Om du ansluter till internet via proxy:

 • Öppna Bitdefender, gå till "Inställningar" > "Avancerat" > aktivera "Proxyserver". Bitdefender importerar dina proxyinställningar från standardwebbläsaren.
 • Om anpassade proxyinställningar krävs, medan du fortfarande är på fliken "Avancerat" från Bitdefender "Inställningar": klicka på "Proxyändring" > välj "Anpassade proxyinställningar" och fyll i önskad information.

 

Om du inte har en proxyanslutning:

 1. Öppna Bitdefender, gå till "Inställningar" > "Avancerat" och se till att alternativet "Proxyserver" är AV.
 2. Om felet kvarstår följer du dessa steg för att ta bort eventuella proxyinställningar.

-1022

Felkoden -1022 anger att serversvaret inte är giltigt och är relaterat till felaktiga internetanslutningsinställningar.

Starta om routern, starta om datorn och kontrollera om Bitdefender kan utföra lyckade uppdateringar.

Om felen kvarstår kan du försöka ändra DNS-inställningarna.

1455

Den här felkoden indikerar att det virtuella minnet (sidfil) är för litet för att åtgärden ska kunna slutföras.

Tillåt Windows att automatiskt hantera sidfilinställningarna.

 1. Öppna Kontrollpanelen och gå till System och säkerhet > System
 2. Från den vänstra rutan i systemfönstret klickar du på "Avancerade systeminställningar".
 3. Öppna fliken "Avancerat" i det nya fönstret och klicka sedan på knappen "Inställningar" i avsnittet Prestanda.
 4. I Prestandealternativ klickar du på fliken "Avancerat".
 5. Klicka på knappen "Ändra" i avsnittet Virtuellt minne.
 6. Markera kryssrutan bredvid 'Hantera automatiskt personsökningsfilstorlek för alla enheter' och starta sedan om datorn.

-2002

-2009

Båda felen indikerar att våra uppdateringsservrar är i mitten av synkroniseringsprocessen.

När du stöter på en av dessa felkoder, vänligen vänta några timmar innan du försöker uppdatera Bitdefender igen.

-2021

Felet -2021 orsakas av en kumulativ uppdatering för Windows 7 som saknas.

Installera saknade paket KB4490628 och KB4474419:

för 32-bitars Windows   |  för 64-bitars Windows

Inte säker på om din dator kör en 32-bitars eller en 64-bitars Windows-version? Den här guiden hjälper dig.

Andra uppdateringsfel

Här är några steg du kan prova som vanligtvis stoppar alla andra uppdateringsfel.
 1. Försök att uppdatera igen vid ett senare tillfälle.
 2. Starta om datorn och kontrollera om uppdateringen lyckas.
 3. Anslut datorn till ett annat nätverk:

A. Om uppdateringarna lyckas i andra nätverk är problemet med standardnätverkskonfigurationen. Försök att ändra DNS och inaktivera brandväggsprogram från tredje part.

B. Om uppdateringsfelen kvarstår i andra nätverk, avinstallera och installera om Bitdefender.

Om Bitdefender fortfarande inte utför uppdateringar, kontakta Bitdefender support.