Varför tar min Bitdefender-skanning för lång tid? Hur kan jag minska tiden för skanningen?

Varför tar Bitdefender-sökningen av min dator så lång tid? I sällsynta fall slutför inte Bitdefender en systemskanning. Den är fortfarande igång efter tolv timmar, medan de skannade objekten stiger mycket långsamt. En snabbsökning slutfördes, men inte en systemsökning.

 

Varför tar min Bitdefender-skanning för lång tid?

Hastigheten för en systemskanning beror på många faktorer som: systemspecifikationer, stora datamängder, datorresurserna används av en annan programvara, det är den första genomsökningen sedan Bitdefender installerades och, viktigast av allt, antalet arkiv, komprimerade filer eller säkerhetskopior. Vid varje systemsökning kommer Bitdefender att indexera de filer som redan har skannats och skanningstiden kommer att minska avsevärt.

 

Hur kan jag minska tiden för skanning?

För att påskynda en systemskanning, om systemresurser inte är ett problem, kan följande lösning övervägas: kör skanningen i högprioritetsläge. Detta kommer att instruera Bitdefender att tävla om systemresurser på lika villkor som andra program och minska den tid som krävs för att skanningsprocessen ska slutföras.

1. Klicka på Skydd i navigeringsmenyn i Bitdefender-gränssnittet.

2. Klicka på Öppna i Antivirus-panelen.

3. Klicka på knappen  •••  bredvid Systemskanning och välj sedan Redigera.

4. I fönstret Hantera skanningar använder du rullgardinsmenyn för att ändra skanningsprioritet från Låg till Hög.

5. Klicka på Nästa och sedan på Spara.

6. Tryck på Kör skanning och vänta tills systemsökningen är klar.

Varför tar min Bitdefender-skanning för lång tid? Minska tiden för skanning

När du har gjort ovanstående ändringar bör du märka att Bitdefender-skanningen inte längre tar orimligt lång tid att slutföra.