Hur man rensar infektioner som hittats i Systemvolyminformation

Mappen Systemvolyminformation är en zon på hårddisken som skapas av operativsystemet och används av Windows för att lagra viktig information om systemkonfigurationen.

Bitdefendermotorerna kan upptäcka alla infekterade filer som lagras i Systemvolyminformation, men eftersom det är ett skyddat område kan de kanske inte ta bort dem.

De infekterade filer som upptäcks i mapparna för systemåterställning visas i skanningsloggen på följande sätt:

?:\\System Volume Information\\_restore{B36120B2-BA0A-4E5D-…

För att helt och omedelbart ta bort den infekterade filen eller filerna i datalagret kan du helt enkelt inaktivera och återaktivera funktionen Systemåterställning. När Systemåterställning stängs av tas alla återställningspunkter bort. När Systemåterställning har aktiverats igen skapas nya återställningspunkter enligt schemat och händelserna.

För att inaktivera Windows Systemåterställning följer du de här stegen:

 

För Windows 8, Windows 10, Windows 11

  1. I Windows Startskärmen letar du upp Dator (du kan till exempel börja skriva "Dator" direkt i Startskärmen) och klickar sedan på dess ikon.
  2. Klicka på länken Systemskydd i den vänstra rutan.
  3. I alternativen för systemskydd markerar du varje enhetsbokstav och klickar på Konfigurera.
  4. Markera Stäng av systemskyddet och klicka på Tillämpa.

 

För Windows 7

  1. Klicka på Start, högerklicka på Dator och klicka på Egenskaper.
  2. Klicka på länken Systemskydd i den vänstra rutan.
  3. I alternativen för systemskydd väljer du varje enhetsbokstav och klickar på Konfigurera.
  4. Välj Stäng av systemskyddet och klicka på Tillämpa.
  5. Klicka på Radera, klicka på Fortsätt när du uppmanas och klicka sedan på OK.