Hur man rensar infekterade temporära Internetfiler i Windows

I den här artikeln får du en stegvis vägledning för att rensa infekterade temporära internetfiler som lagras på en dator av de mest populära webbläsarna i Windows: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer.

Hur man rensar infekterade temporära Internetfiler i Windows

Vad är tillfälliga Internetfiler?

När du besöker en webbplats på Internet lagrar din webbläsare små bitar av data från den specifika webbplatsen så att sidorna laddas snabbare vid senare besök. Windows-datorer lagrar den här typen av data i en cache-fil eller en mapp som kallas Temporära internetfiler. Det är helt säkert att radera innehållet i mappen Temporära internetfiler som lagras på din dator och kan hjälpa till att lösa olika problem som orsakas av korrupta eller infekterade filer som lagras i webbläsarens cache.

Nedan hittar du standardplatserna där alla större webbläsare lagrar de tillfälliga internetfilerna:

  • För Google ChromeC:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache
  • För Mozilla Firefox: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxx.default\cache
  • För OperaC:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\Opera\Opera\cache
  • För Internet Explorer lagras tillfälliga internetfiler vanligtvis i dessa mappar:

C:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache

C:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files

 

Hur man rensar infekterade temporära Internetfiler

Följ nedanstående steg för att rensa webbläsarens temporära internetfiler eller cache:

  1. Starta först om Windows i felsäkert läge med nätverk. Se den här artikeln för stegvisa instruktioner.
  2. Därefter måste du välja ett av dessa två alternativ:

Alternativ A - Visa dolda filer och mappar och ta bort motsvarande filer manuellt.

För att visa dolda filer och mappar följer du de här instruktionerna. Bläddra till respektive plats(er) och radera filen/filerna och starta sedan om i normalläge.

 

Alternativ B - Starta motsvarande webbläsare och använd alternativet för att rensa internetcache.