Bitdefender Password Manager ersätter Bitdefender Plånbok

Den 5 april 2023 börjar slutet av livscykeln för den gamla Bitdefender Plånbok funktionen, som kommer att ersättas av den nya Bitdefender Password Manager. Bitdefender Password Manager är en nästa generations multiplattformstjänst som hjälper till att lagra och organisera lösenord.

 

Nya kunder som installerar Bitdefender efter detta datum kommer inte längre att se Plånboksfunktionen i sin säkerhetslösning för Windows. I stället kommer det att finnas en länk till Bitdefender Password Manager.

 

Befintliga kunder med ett aktivt program för Bitdefender Total Security, Internet Security eller Antivirus Plus kan fortsätta att använda Plånboken med full kapacitet fram till den 15 oktober 2023. Efter detta datum kommer de att förlora all Plånbok funktionalitet. Deras lagrade data kommer dock att vara säkra att exportera när som helst. Nuvarande Plånbok användare kommer att fortsätta att få support fram till den 31 december 2023 enligt tabellen "Plånbok Slutet av Livscykeln: milstolpar och datum", enligt villkoren i deras abonnemangsavtal. Kontrollera tabellen "Berörda applikationer" för att se vilka Bitdefender produkter som påverkas av ändringen.

 

Plånbok Slutet av Livscykeln: milstolpar och datum

Milstolpe

Definition

Datum

Slut på försäljning

Sista datum för att beställa en Bitdefender produkt som innehåller en plånbok. Produkten kommer inte längre att kunna köpas med plånboksmodulen efter detta datum.

5 april 2023

Slut på livscykeln

Det sista datumet som Bitdefender kan utfärda slutliga underhållsversioner av programvara eller felrättningar. Efter detta datum kommer Bitdefender inte längre att utveckla, reparera, underhålla eller testa Plånbok-programvaran.

15 oktober 2023

Slut på support

Sista datum för att få service och support för Plånbok-funktionen. Efter detta datum upphör alla supporttjänster för Plånbok och funktionen blir föråldrad.

31 december 2023

 

Berörda applikationer

Produkt

Operativsystem

Bitdefender Total Security

Windows

Bitdefender Internet Security

Windows

Bitdefender Antivirus Plus

Windows

 

Migrationsväg

Plånboken ersätts av den nya Bitdefender Password Manager. När som helst kan kunderna begära och använda en förlängd testversion av den nya Password Manager-tekniken för att importera och ersätta deras Plånbok-databas. För att underlätta övergången kommer detta att vara möjligt via Plånbok sektionen i deras Bitdefender säkerhetslösning. När testversionen löper ut kan kunderna köpa Bitdefender Password Manager och övergå till denna plattformsoberoende tjänst. Kunderna kan hitta ytterligare information om Bitdefender Password Manager på
https://www.bitdefender.se/consumer/support/fa-hjalp-pass-manager/

 

Om du behöver hjälp med att importera din Plånbok i Bitdefender Password Manager, gå till:
https://www.bitdefender.se/consumer/support/answer/38423/