Bitdefender VPN Regional Begränsning: Vilka länder blockerar VPN?

Ibland, när du försöker använda Bitdefender VPN, kan du se en varning: "VPN-applikationer är för närvarande begränsade i din region. Vissa länder tillämpar restriktiva regler för VPN-användning. Med tanke på att användningen av en VPN-tjänst är straffbar, se till att du följer lokala bestämmelser."

 

Länder som begränsar VPN

Vi vill erbjuda vår VPN-tjänst till alla. Tyvärr begränsar vissa områden användningen av en sådan teknik. För ditt skydd har vi begränsat Bitdefender VPN-anslutningen i dessa elva länder där användningen av VPN-tjänster antingen är olagligt, förbjudet eller blockerat, och du riskerar böter om du ansluter till en VPN.

Belarus

Kina

Iran

Irak

Nordkorea

Oman

Ryssland

Turkiet

Turkmenistan

Uganda

Förenade Arabemiraten

 

Vad ska jag göra när denna varning visas?

Regional begränsning av VPN

Bitdefender VPN-appen kan kringgå geografiska begränsningar eller statliga brandväggar, vilket kan betraktas som olagligt i vissa regioner där den här appen är tillgänglig. Eftersom Bitdefender alltid följer de lokala lagarna för varje område där den görs tillgänglig har VPN-funktionen inaktiverats för vissa länder. När du försöker ansluta till Bitdefender VPN när du befinner dig i ett område med restriktiva regler för användning av VPN-tjänster får du ett meddelande som liknar det som visas på bilden.

 

Hur du ska hantera situationen:

Alternativ A. För att avvisa dialogrutan avslutar du helt enkelt VPN-appen eller väljer AVBRYTTA. Bitdefender VPN kommer att förbli frånkopplad. Bitdefender VPN-funktionalitet återställs automatiskt så snart du lämnar ett land som förbjuder användning av VPN-tjänster.

 

Alternativ B. Om du vill strunta i varningen och fortsätta på egen risk väljer du knappen FORTSÄTT ÄNDÅ. VPN-anslutningen kommer att upprättas. Utför endast det här steget om du är säker på vad du gör. Tänk på att du i vissa länder riskerar allvarliga konsekvenser som böter eller ännu värre straff för att använda en VPN. Rådfråga de regler som gäller i de länder som nämns nedan innan du reser dit.

Obs: Alternativet att fortsätta är inte tillgängligt på iPhone och iPad om du befinner dig i Kina. Du har en "Försök igen"-knapp som kontrollerar om du fortfarande befinner dig i Kina och ansluter först när du lämnar landet.