Bitdefender VPN har fastnat på skärmen ”Ansluter” eller ”Frånkopplar”

När du startar Bitdefender VPN på en Windows-dator stannar den bara på skärmen "Ansluter" eller "Frånkopplar" och ansluter inte, men inget felmeddelande visas heller?

Bitdefender VPN stuck disconnecting

I många fall beror det här problemet på tillfälliga problem med nätverksanslutningen och kan åtgärdas genom att starta om datorn eller installera om Bitdefender VPN-programmet. Kolla in vår enkla trestegsguide om Bitdefender VPN inte aktiveras eftersom appens gränssnitt fastnar i ständig omkoppling/avbrott.

När du har följt alla steg i den här guiden bör du kunna använda Bitdefender VPN igen.