Är Bitdefender VPN Långsam? 7 Enkla lösningar

Att hålla din VPN ansluten kan dölja din IP-adress, skydda din enhet från attacker som är förknippade med osäkra offentliga Wi-Fi-nätverk och hjälpa dig att kringgå olika geografiska begränsningar - men det kan också göra din internetanslutning långsammare. Den här guiden visar dig 7 enkla justeringar för att öka din internethastighet när du använder Bitdefender VPN på en Windows-dator, Mac, Android eller iPhone.

Långsam VPN? 6 sätt att förbättra Bitdefender VPN-hastighet

Varför är min VPN långsam?

Även om VPN-tjänster är ett bra sätt att motverka integritetskränkningar har de vissa nackdelar, och en av dem är att din internetanslutning blir långsammare. Det kan finnas många anledningar till varför en VPN är långsam.

  • Detta kan hända eftersom VPN-tjänster omdirigerar din trafik via fjärrservrar, vilket kan orsaka fördröjningar. Ju längre bort servrarna är, desto längre fördröjning. Låt oss anta ett fiberoptiskt nätverk: i detta scenario avser latenstiden den tid det tar för ljuset att färdas genom nätverket. Denna fördröjning ökar med det avstånd som färdas. Med tanke på att ljusets hastighet är 299 792 458 meter per sekund är fördröjningen 3,33 mikrosekunder för varje kilometer som tillryggaläggs. Med tanke på fiberkabelns brytningsindex är det logiskt att säga att ljuset färdas långsammare i den, vilket ökar latensen till 4,9 mikrosekunder per kilometer. Alla nätverksinfrastrukturer är inte baserade på fiberoptik, så det är säkert att anta att anslutning till en avlägsen VPN-server kan påverka din anslutningshastighet ännu mer än vårt hypotetiska scenario.
  • Kryptering belastar också din anslutning på ett liknande sätt. Användning av starkare kryptering kommer att utlösa ett långsammare svar från nätverket. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna kompromiss i fråga om hastighet ofta är värd det för den extra säkerhet och integritet som en VPN ger.

 

Hur man snabbar upp VPN-anslutningen

Bitdefender VPN kan göra ditt internet snabbare i vissa situationer, bland annat när din internetleverantör på konstgjord väg saktar ner din anslutning som svar på onlineaktiviteter som streaming, torrenting och spel. Internetleverantörer praktiserar bandbreddshämmning för att förhindra nätverksstopp under rusningstid. Fluktuationer eller långsamma anslutningshastigheter kan vara frustrerande, men du kan använda din VPN för att kringgå denna begränsning. Många internetleverantörer runt om i världen stryper specifika tjänster eller destinationer för att antingen prioritera andra typer av trafik i deras nätverk eller helt enkelt avskräcka abonnenter från att använda en tjänst.

Din internethastighet kan vara föremål för en viss liten nedtrappning när du använder en VPN. Detta beror på det extra steg som skapas genom att din trafik dirigeras via en VPN-server. Men om din VPN-anslutning är extremt långsam finns här några saker du kan prova för att snabba upp din internetanslutning när du använder en VPN:

Om inget av de här förslagen hjälper, är det möjligt att den långsamma VPN-anslutningen beror på ett problem med själva VPN-tjänsten. I det här fallet kan du överväga att kontakta Bitdefenders support. De kanske kan hjälpa dig att felsöka problemet eller ge rekommendationer för att förbättra din VPN-anslutning.