Vanliga aktiveringsfel i Bitdefender Central

Den här artikeln hjälper dig att felsöka och fixa vanliga aktiveringsfel i Bitdefender Central.

 

Fel Vad betyder det och har kan det fixas
Oops, koden du har angett är ogiltig

Du kan se detta fel eftersom den aktiveringskod du angav innehåller skrivfel eller om den har ogiltigförklarats.

Din Bitdefender-aktiveringskod måste vara 7 eller 10 siffror lång, med stora bokstaver. Det inkluderar aldrig bokstaven "o" (det är siffran noll) och siffran "1" (det är bokstaven i).

Dubbelkontroll för typfel när du anger aktiveringskoden. Om koden fortfarande avvisas som ogiltig, vänligen kontakta Bitdefenders support.

Den här nyckeln användes redan för att generera en prenumeration

Det här felet indikerar att Bitdefender-koden redan är aktiverad antingen på samma Centralkonto eller på ett annat.

Aktiveringskoder kan endast användas en gång för att aktivera din prenumeration, som sedan automatiskt kopplas till ditt Centralkonto. Du behöver inte ange koden varje gång du installerar Bitdefender på en annan enhet.

Om du har en annan e-postadress försök att logga in på Central med den, aktiverades koden antagligen på det andra Centralkontot.

Om du aldrig använde koden förut, kontakta Bitdefenders support för ytterligare hjälp.

Din licensnyckel har gått ut Detta fel innebär att koden har gått ut.

Om du använde koden för att registrera en äldre Bitdefender-version (t.ex. Bitdefender 2015) och den har löpt ut under tiden kommer du inte längre att kunna omvandla koden i en Central prenumeration. Observera att för en bra hantering av förnyelsetiden löper alla användare av en Bitdefender-licenskod ut samma dag vid varje installation. Valideringsperioden startar nedräkningen vid aktiveringen av den första enheten.

Se till att koden du använde är korrekt och försök sedan igen. Om du är säker på att koden är giltig, kontakta Bitdefenders support.

Den här koden är begränsad i din region och kan inte användas för att aktivera en prenumeration på ditt konto. Kontakta din leverantör för mer information.

Vissa Bitdefender-koder ska bara användas i vissa länder.

Om du ser detta fel och du råkar resa utomlands, vänta tills du kommer tillbaka till det land där koden köpts från och försök igen för att aktivera den i Central.

Om du tror att din Bitdefender-kod inte bör ha någon regional begränsning, kontakta leverantören eller Bitdefender-supporten.

Vi kunde inte migrera din nyckel. Vänligen kontakta supporten.

Om du ser detta fel betyder det att antingen koden motsvarar en provversion av Bitdefender, eller att den genererades från Central för äldre produkter som Bitdefender Security för XP & Vista. Sådana koder är inte kvalificerade för prenumerationer.

Om koden köpts från en leverantör, kontakta Bitdefender support för information om ditt köp.

Det här abonnemanget kan inte aktiveras på den här kontotypen

Eller

Det gick inte att aktivera ditt prenumeration. Vänligen försök igen senare.

Anledningar till att du kan se dessa fel:

1. Bitdefender Small Office Security (Home Office-prenumeration) är redan aktivt i Central och du försöker aktivera en kod för Home Solutions:

Bitdefender Total Security

Bitdefender Internet Security

Bitdefender Antivirus Plus

Bitdefender Antivirus för Mac

Bitdefender Mobile Security

Bitdefender Family Pack

Bitdefender Premium Security

Bitdefender Premium VPN

Bitdefender BOX

2. Ett abonnemang för Home Solutions är aktivt i Central och du försöker aktivera ett Home Office-abonnemang för Bitdefender Small Office Security.

För närvarande stöder Central inte båda prenumerationstyperna.

Du kan antingen aktivera koden i ett annat Centralkonto. Eller vänta tills den aktuella prenumerationen löper ut, kontakta

Du kan inte använda den här aktiveringskoden på det här kontot. Det beror på att med din nya kod är din prenumeration giltigt under mer än treårsperioden. Du kan fortfarande använda koden med ett annat Centralkonto för att skydda fler enheter.

Centrala prenumerationer har en maximal giltighet av 3 år. Du kan inte slå samman aktiveringskoder som går över denna period.

Du kan antingen aktivera koden vid ett senare datum, eller kan du använda den på ett annat centralkonto.

Andra felkoder Försök igen senare. Om felet kvarstår, kontakta Bitdefenders support.