Så här åtgärdar du Aktiveringsfel i Bitdefender Central

Ibland kan fel uppstå när du aktiverar din nya Bitdefenderprenumeration. Varje felmeddelande är vanligtvis ganska okomplicerat och anger de åtgärder som kan vidtas för att lösa det. I tabellen nedan hittar du snabblösningar för de vanligaste aktiveringsfelen i Bitdefender Central - ditt användarkonto.

 

Aktiveringsfel Vad det betyder & Lösningen

Hoppsan, koden du angav är ogiltig

Aktiveringsfel: Hoppsan, koden du angav är ogiltig

 

Du kan stöta på felmeddelandet "Hoppsan, koden du angav är ogiltig" om aktiveringskoden du angett innehåller skrivfel eller har blivit ogiltig.

 

Bitdefender-aktiveringskoden måste ha 7 eller 10 alfanumeriska tecken, alla versaler. Den innehåller aldrig bokstaven "o" (det är siffran noll) eller siffran "1" (det är bokstaven i).

 

Kontrollera om du gjorde några skrivfel när du skrev in aktiveringskoden. Om koden fortfarande avvisas som ogiltig kontaktar du Bitdefender-supporten.

Den här nyckeln har redan använts för att generera en prenumeration

Aktiveringsfel: Den här nyckeln har redan använts för att generera en prenumeration.

Felet "Den här nyckeln har redan använts för att generera en prenumeration." indikerar att den här koden har använts tidigare och att motsvarande prenumeration redan är aktiv på ett annat Bitdefender Central-konto.

 

Bitdefenderkoder behöver bara aktiveras en gång och kan bara aktiveras på ett Bitdefender Central-konto. Du behöver inte ange koden varje gång du installerar Bitdefender på en annan enhet. Logga in på Bitdefender Central med din andra e-postadress - om du har en sådan - eftersom koden förmodligen är kopplad till ditt andra användarkonto.

 

Om du aldrig har använt den här koden tidigare ska du kontakta Bitdefender-supporten för ytterligare hjälp.

Ditt konto är inte behörigt för den här typen av licens. Använd en annan för eller kontakta supporten.

Ditt konto är inte behörigt för den här typen av licens

Aktiveringsfelet "Ditt konto är inte berättigat till denna typ av licens. Använd en annan eller kontakta supporten" kan visas när du försöker aktivera flera kampanjkoder på ett enda konto eller en kampanjkod ovanpå en befintlig betald prenumeration. Kampanjkoder är endast avsedda för nya kunder.

 

För att lösa detta problem, använd ett annat Bitdefender Central-konto. Om felet kvarstår på ett nytt konto, vänligen kontakta Bitdefender support för ytterligare hjälp.

Den här koden är begränsad i din region och kan inte användas för att aktivera en prenumeration på ditt konto. Kontakta din återförsäljare för mer information. 

Aktiveringsfel: Den här koden är begränsad i din region och kan inte användas för att aktivera en prenumeration på ditt konto

Vissa Bitdefenderkoder ska endast användas i vissa länder.

 

Om du stöter på felmeddelandet "Den här koden är begränsad i din region och kan inte användas för att aktivera en prenumeration på ditt konto" och du råkar resa utomlands, vänta tills du kommer tillbaka till det land där du gjorde Bitdefender-köpet innan du försöker aktivera koden på nytt i Bitdefender Central.

 

Om du anser att din Bitdefender-kod inte borde ha regionala begränsningar kontaktar du säljaren eller Bitdefender-supporten.

Din licensnyckel har gått ut

Aktiveringsfelet "Din licensnyckel har löpt ut" innebär att giltighetstiden för den kod du anger har gått ut.

 

Om du beställde Bitdefender för flera år sedan kommer koden inte längre att fungera, eftersom giltighetsdagarna börjar löpa ut från och med dagen för köpet via vår webbutik, oavsett aktiveringsdatum i Bitdefender Central-plattformen.

 

Kontrollera att koden är korrekt och försök sedan att aktivera den igen. Om du är säker på att koden är giltig kan du kontakta Bitdefender-supporten.

Vi kunde inte migrera din nyckel. Vänligen kontakta supporten.

Om du ser ett felmeddelande med texten "Vi kunde inte migrera din nyckel. Det betyder att koden antingen motsvarar en testversion av Bitdefender eller att den genererades från Bitdefender Central för äldre produkter som Bitdefender Security for XP & Vista. Sådana koder berättigar inte till abonnemang.

Om aktiveringskoden köptes från en säljare, kontakta Bitdefender-supporten med uppgifter om ditt förvärv.

Det uppstod ett fel vid aktiveringen av din prenumeration. Försök igen senare.

eller

andra aktiveringsfel

Om du stöter på andra aktiveringsfel än de som beskrivs ovan vänta några timmar och upprepa sedan aktiveringsstegen.

 

Om du fortfarande får samma generiska felmeddelande och inte kan aktivera din prenumeration kontaktar du Bitdefender-supporten.