Hur genereras en BDsys-logg på Windows

Den här artikeln visar hur du kan generera en BDsys-logg på Windows-datorer.

BDsys är ett analysverktyg för skadlig kod som skapats av Bitdefender laboratorier. Det utför en djupgående skanning av kritiska systemområden för att säkerhetsexperter ska kunna identifiera undvikande och okända malware-hot på din dator.

När du kontaktar Bitdefender-supporten och hävdar misstänkt malware-liknande beteende kan en representant be dig att ge detaljerad information om datorns beteende:

    • En fullständig beskrivning av de symtom som gör att du misstänker att din dator är infekterad.
    • En skärmdump av de tecken på skadlig kod som du ser på skärmen - Ta en skärmavbild av Windows
    • En BDsys-logg

 

För att generera en BDsys-logg på din Windows-dator använder du den metod som beskrivs nedan:

1. Gå till den dator som visar tecken på infektion och gå till följande länk för att ladda ner verktyget BDsys scan:

https://download.bitdefender.com/supporttools/bdsyslog/v2/BDSysLog_i.exe

 

2. När nedladdningen är klar stänger du alla öppna program och dubbelklickar sedan på filen BDSysLog_i.exe som du just har sparat.

 

3. Välj Ja om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas.

User Account Control dialog

Om du sedan får en brandväggsvarning väljer du Tillåt så att programmet BDSysLog_i.exe kan ansluta.

 

4. Klicka på knappen Create Log (Skapa logg) för att börja generera loggen.

En förloppsindikator visar statusen för skanningsprocessen.

Using the BDsysLog scan utility on Windows - Create Log button

 

5. Vänta tills du ser följande meddelande: Log saved to Desktop! (Logg sparad på skrivbordet). Det betyder att rapporten är klar.

Tryck på knappen OK.

Using the BDsysLog scan utility on Windows - Log saved to Desktop

 

6. Ett nytt fönster med dina skrivbordsfiler visas på skärmen. Du ser den nya arkivfilen bdsyslog.zip som valts för dig i detta fönster.

Using the BDsysLog scan utility on Windows - bdsys archive

 

7. Slutligen bifogar du arkivet bdsyslog.zip till ditt supportärende för vidare utredning.