Bitdefender Software Development Kits (SDK:er) för Endpoint Security-lösningar

Prisvinnande teknik mot skadlig kod för lösningar för slutpunktssäkerhet. Bästa effektivitet och prestanda.

 • Konsekventa toppbetyg på AV-Test och AV Comparatives i fem år i följd, med bästa effektivitet och prestanda.
 • Enkla och flexibla integrationsmöjligheter.
 • 100 % upptäcktsnivå på AV-Comparatives första Business Security Test från 2019.
 • Skiktad arkitektur med avancerad maskininlärning.
 • Utmärkta resultat på alla operativsystem med vår teknik kommer också på första plats i Mac OSX-testet.
Slutpunktssäkerhetsteknik - prisvinnande skydd

Prisvinnande skydd.

Bitdefenders slutpunktsteknik är slagfältstestad, bekämpar avancerade och sofistikerade hot med en adaptiv och skiktad nästa generationsmetod. Våra patenterade maskininlärningstekniker, kombinerade med möjligheten att övervaka beteende och våra attackupptäcktstekniker gör att vi kan förhindra, upptäcka och blockera hot som traditionella slutpunktsförsvar och så kallade "nästa generations-AV"-försvar missar.

 • 1:a plats i AV-Comparatives 2019 Business Security Test, med 100 % upptäcktsnivå i verkligheten och 0 falska positiva.
 • Skyddar slutpunkter med prisvinnande antivirusmotor.
 • Upptäcker nolldags- eller till och med okända hot med en flerskiktad säkerhetsarkitektur mot skadlig kod.
 • Inkluderar anpassningsbara tekniker före, vid och efter exekvering.
CISO-hantering av flera säkerhetsskikt

Flera försvarsskikt.
Minimal risk för intrång.

Bitdefender erbjuder en av de mest omfattande teknikutbuden på en global nivå. Våra lösningar är inte begränsade till skadlig kod, utan består även av flera antispam-, antiransomware-, antiexploaterings- och fler andra skydd, samt ett sandlådesystem, mobillösningar och till och med IoT. Alla dessa högpresterande funktioner och moduler kan enkelt integreras i slutpunktsskyddslösningar.

 • ATC eller Advanced Threat Controlövervakar proaktivt och dynamiskt processer som körs för skadligt beteende och taggar hela tiden misstänkt aktivitet.
 • Webbfiltrering blockerar nätfiske, bedrägeri eller skadliga webbplatser genom att skanna HTTP(S)-trafik. Dessutom tillåter den kategoribaserad URL-blockering.
 • Bitdefender Firewall ser till att slutpunkter är skyddade med en fullutrustad tvåvägsbrandvägg.
 • Vår antiransomwarelösning ger ett extra skyddslager för dina kritiska data.
Utnyttja vårt flexibla företagserbjudande

Flexibla licensmodeller

Bitdefender erbjuder olika affärsmodeller och licensalternativ för att anpassa sig efter dina verksamhetsbehov. Du kan välja att integrera Bitdefender-teknik i din egen produkt eller tjänst, att erbjuda den som ett valfritt tillägg eller paketera den som ett merförsäljnings-/korsförsäljningsalternativ till befintliga kunder. Du kan till och med installera den för intern användning.

 • Bitdefenders flexibla affärsmodell gör att du kan erbjuda månadsvisa, årsvisa, fleråriga, användningsbaserade eller andra typer av prenumerationer du behöver.
 • Våra slutpunktslösningarär inte bara lätta att implementera, utan även otroligt enkla att hantera från en central punkt.
 • Vår toppmoderna arkitektur minskar mycket av de IT arbetsuppgifter som vanligtvis associeras med sådana integrationer.
Ge din produkt chansen att erbjuda den bästa säkerheten för mobiler

Avancerad mobilitet

Vår mobillösning mot skadlig kod identifierar skadliga program innan de helt installeras på en mobiltelefon eller surfplatta. Att integrera mobilprodukter mot skadlig kod i dina tjänster ger dina partners och klienter en djupare känsla av säkerhet och konsoliderar deras förtroende i ditt erbjudande. Våra partners använder redan Bitdefenders mobila lösningar för att:

 • Öka inkomstströmmen från säkerhetsprodukter.
 • Lägg till värde till produkter och tjänster genom att utöka användarbasen.
 • Förbättra konkurrensfördelarna gentemot andra leverantörer.

Tillämpliga SDK:er

Antimalware SDK

Bitdefenders Antimalware SDK erbjuder en uppsättning flerskiktade, branschledande tekniker som kan integreras i din lösning för att ge mervärde och försvara ytterligare premie från befintliga kunder som använder äldre lösningar. Vår SDK kan också användas för att få nya möjligheter, genom att utnyttja marknadsefterfrågan på skyddssviter.
Bitdefenders Antimalware SDK kan enkelt implementeras genom fler av Bitdefenders säkerhetstekniker för att härda säkerhet, skydd mot nya hotvektorer och svara mot ytterligare marknadskravplattformar.

Ladda ner datablad

Funktioner

 • Skräddarsytt för slutpunktsintegrationDet har en full uppsättning ytterligare komponenter som krävs för en slutpunktsskyddslösning.
 • Fler plattformarDet stöder flera operativsystem (Windows, Linux, MacOS) med samma API.
 • UpptäcktOmfattande uppsättning skyddslager, däribland heuristisk analys, signaturbaserad upptäckt, emulering, generisk dataupptäckt och signaturutnyttjande maskininlärningsmodeller.
 • AvhjälpningDet erbjuder fullständig avhjälpning för förekommande hot.
 • Sömlös integration med Bitdefender Global Protective Network.
 • Slagfältstestadoch används brett av Bitdefenders teknikpartners och ingår i Bitdefenders premiumprodukter.

Anti-Ransomware SDK

Antiransomware-SDK erbjuder ett ytterligare skikt av skydd mot det hela tiden växande hotlandskapet med ransomware, nu ett av de största hoten mot både person- och företagsuppgifter.

Funktioner

 • Skyddar uppdragskritiskt innehåll från nolldagsransomware.
 • Kontrollerar effekterna av en annars lyckad ransomwareattack.

Onlinehots-SDK

Onlinehots-SDK upptäcker skadliga, nätfiskande och falska webbsidor innan de kan exponera användarna för bedrägeriattacker. Det använder lokala och molnfilter för att analysera URL:er och webbsidesinnehåll och returnera ett snabbt omdöme (ren, nätfiske, falsk osv.)
SDK:n kombinerar överlägsen upptäckt som drivs av avancerad heurestik med molnbaserade uppdateringar som tillhandahålls av Bitdefenders säkerhetsmoln (Global Protective Network/GPN), som bearbetar miljarder webbsidestransaktioner varje dag. Med GPN-molnet säkerställs direkt upptäckt och/eller uppdatering av URL:er och webbplatser, även avseende de som lever en mycket kort tid, samt snabb reaktion på nya attacker som nätfiskeutbrott.

Ladda ner datablad

Funktioner

 • Onlinehots-SDK erbjuder realtidsskydd från cyberhot online som nätfiske och bedrägeriattacker.
 • Kombinationen av moln- och lokala filter säkerställer snabb skanning och noggrannhet, med en mycket liten påverkan.
 • Avancerade heuristiska tekniker säkerställer upptäckt av nätfiskeförsök och utbrott.
 • Skadliga URL:er uppdateras i realtid med Bitdefenders moln (Global Protective Network).
 • Erbjuder ett förenklat, lättanvänt API för flera plattformar som säkerställer en snabb och enkel integrationsprocess.
 • Beprövade egenutvecklade tekniker som används i Bitdefenderportföljen med produkter och SDK:er.

Webbfiltrerings-SDK

Bitdefenders webbfiltrerings-SDK ger partners effektiv URL- och webbsideskategoribaserade filtreringsmöjligheter, vilket gör att de kan utveckla lösningar som kategoriserar URL:er och webbsidor i realtid och ytterligare underlättar webbåtkomstövervakning och kontroll. Det här gör att partners kan bemöta kundernas oro om säkerhet, och samtidigt öka medarbetareffektivitet och frigöra värdefulla IT-resurser och nätverksbandbredd.

Ladda ner datablad

Funktioner

 • Bred täckning, däribland miljoner relevanta, aktiva URL:er och webbplatser, på flera språk.
 • Mer än 50 domänkategorier, däribland sådana med hög risk (droger, spel, hackning, hat, olagligt, porr mm.).
 • Upptäckt med hög noggrannhet säkerställs av heuristiskfiltrering tillsammans med signaturer och URL-svartlistning.
 • Kombinationen av snabba moln-URL-uppslag i en lokal databascache förhindrar latens.
 • Erbjuder molnbaserade uppdateringar av webbkategorier dygnet runt, domäner läggs till eller uppdateras direkt.
 • Erbjuder ett lättanvänt API över flera plattformar som håller integrationstiden till ett minimum och passar flera olika användningsfall.

URL Status Service

Tjänsten Bitdefender URL Status är en helt molnbaserad lösning som upptäcker skadliga, nätfiskande och falska webbsidor i molnet och i realtid innan de kan exponera en användare för en attack eller ett bedrägeri.
URL-informationen uppdateras i realtid, med nya skadliga URL:er, med domäner som identifieras och bearbetas av Bitdefender-tekniker och ytterligare information som fås från flera källor.

Ladda ner datablad

Funktioner

 • Bred täckning, däribland miljoner relevanta, aktiva URL:er och webbplatser, på flera språk.
 • Mer än 50 domänkategorier, däribland sådana med hög risk (droger, spel, hackning, hat, olagligt, porr mm.).
 • Upptäckt med hög precision som backas upp av olika tekniker och datakällor.
 • Erbjuder molnbaserade uppdateringar dygnet runt, upptäckt uppdateras direkt.

Traffic Interceptor SDK

Bitdefender Traffic Interceptor Software Development Kit (SDK:n) tillåter upptäckt och skanning av HTTP-, HTTPS-, SMTP- och POP3-trafik, samt den för anpassade protokoll.

Funktioner

 • Trafikinspektion i realtid av HTTP-protokoll.
 • Realtidsupptäckt av e-postmeddelanden som levereras via SMTP- och POP3-protokoll med möjlighet att öppna och modifiera e-postmeddelanden.
 • Stöd för att snappa upp rådata, så att du kan implementera dina egna protokollavkodare.
 • Ger ytterligare integrering med Bitdefender URL Reputation Service.

Slutpunktsskydd-SDK

Slutpunkts-SDK tar hand om behoven för de mest krävande företagen genom att tillhandahålla säkerhet över flera plattformar för fysiska och virtuella slutpunkter, däribland flerskiktat antivirusskydd, beteendeskanning, brandvägg, webbsäkerhet, enhetskontroll och diskkryptering mm.
Detta görs genom att helt enkelt installera en lokal agent som utfärdar kommandon till klientsäkerhetsprogramvaran och kan fjärrstyras via JSON-anrop från partnerns centralt hanterade konsol.

Ladda ner datablad

Funktioner

 • FilskanningVid åtkomst på begäran, med Bitdefenders prisvinnande antivirusmotor.
 • BeteendeskanningProaktiv upptäcktsteknik för skadlig kod baserad på kontinuerlig beteendeövervakning av programlivscykeln, det omfattar även antiexploateringstekniken, som är en beteendebaserad teknik specialiserad på att upptäcka exploateringar av ROP-typ.
 • E-post-/webbtrafiksäkerhetSkanning mot skadlig kod, nätfiske och bedrägeri.
 • Brandvägg på slutpunktsnivå.
 • VolymkrypteringFullständig diskkryptering, förhindrar förlust av känslig information
 • AnvändarkontrollWebbkontroll, kategoribaserad filtrering, svartlistning av program, dataskydd.
 • EnhetskontrollFörhindrar läckage av känsliga data och infektioner med skadlig kod via externa enheter.
 • Programkontroll/vitlistning av program.

Avancerad hotkontroll SDK

Bitdefenders Advanced Threat Control (ATC) SDK använder en proaktiv och dynamisk teknik baserad på avancerad heurestikmetoder för att upptäcka nolldagshot i realtid. Genom ett skyddslager vid exekvering ökar SDK:n Bitdefenders omfattande upptäcktstekniker för förexekvering och gör det möjligt för organisationer att lägga till ett extra skyddslager som drastiskt minskar risken för att ny och svårfångad skadlig kod komprometterar ett system..
Genom att arbeta med ett nollförtroendeantagande, övervakar ATC SDK:n permanent aktiva program och processer för tecken på skadligt beteende. Den förlitar sig på faktiska beteendekännetecken istället för signaturer eller binära eller kodavtryck, vilket gör att SDK:n hela tiden upptäcker nya ransomwarevarianter, andra nolldagshot och fillösa attacker.

Ladda ner datablad

Funktioner

 • Hög effektivitet mot ransomware, nolldagsexploateringar och avancerade envisa hot (APT:er).
 • Upptäcker avancerade attacker tidigt och förhindrar intrång, minskar incidentresponskostnader och arbete.
 • Prisvinnande teknik – Bitdefender hade en genomsnittlig upptäcktsnivå på 99,9 % i 2017 Real-World Protection-tester som kördes av AV-Comparatives, och vann utmärkelsen “Årets produkt” för att ha fått “Avancerat+” i alla 7 testerna som genomfördes under 2017.
 • Intelligent prestandaoptimering för program- och processövervakning säkerställer låg systempåverkan.
 • Designat för att underlätta avhjälpning/rensning av upptäckt skadlig kod.
 • Fungerar som ett ytterligare eller sista lager av försvar mot kända och okända hot och kompletterar Bitdefenders skanningstekniker och heuristik mot skadlig kod.

Antimalware SDK för Android

Bitdefender tillhandahåller avancerade tekniker för att skydda Android-enheter mot kända och kommande hot. Antimalware SDK identifieras och blockerar skadliga program innan de installeras helt på mobiltelefoner och surfplattor, vilket gör att partners kan skydda användare mot skadlig kod, trojaner, nätfiske eller andra hot.

Ladda ner datablad

Funktioner

 • Upptäck och blockera skadligt innehåll på mobila enheter som kör på Android-plattformen.
 • Hög hastighet med låg inverkan på resurser.
 • Erbjuder molnbaserade uppdateringar dygnet runt genom att använda Bitdefender Global Protective Network.
 • Stöder Android på ARM-plattformar.

Android Web Security SDK

Bitdefender Web Security SDK ger realtidsupptäckt av skadligt eller falskt webbinnehåll och webbadresser. Det skannar webbadresser via Bitdefenders moln och returnerar deras status (ren, falsk, nätfiske, osv), har möjlighet att filtrera innehåll baserat på mer än 50 webbkategorier (sökmotor, sociala nätverk, spel, pornografi, droger, mm.).

Ladda ner datablad

Funktioner

 • Upptäcker och blockerar webbaserade hot på Android-enheter.
 • Java-kompatibelt gränssnitt: inga kompatibilitets- eller portabilitetsproblem.
 • Stöder Android på ARM-plattformar.
 • Kompatibel med Androids standardwebbläsare och andra populära webbläsare.

Sandlådetjänst

Sandlådetjänsten är ett kraftfullt skyddslager mot lömska attacker och analyserar misstänkta filer på djupet, detonerar laster i en innesluten virtuell miljö, analyserar deras beteende, rapporterar skadligt innehåll och ger insikter som går att agera på.
Sandlådetjänsten fungerar som en "verklig målmiljö" för potentiellt skadliga filer, där allt är noga utformat så att hoten beter sig som de skulle göra i verkligheten, vilket för det till ett kraftfullt verktyg mot riktade attacker och infiltration från skadlig kod.

Ladda ner datablad

Funktioner

 • Ger avancerat hotskydd och upptäckt av nolldagsexploatering.
 • Använder Bitdefender Global Protective Network-intelligens för att upptäcka skadlig kod.
 • Utnyttjar specialbyggda, avancerade maskininlärningsalgoritmer, aggressivt beteende-analyser, antievasionstekniker och minnesbildsjämförelse för att upptäcka hot.
 • Analyserar ett brett utbud av mål (e-postmeddelanden, dokument, programfiler...).
 • Levererar fördjupad rapportering om skadligt beteende och möjliggör tidig insyn i värdefulla komprometteringsindikatorer (IOC).
 • Hjälper till att avslöja skadliga filer, däribland polymorfiska och andra hot designade för oupptäckbara riktade attacker.
 • är mycket enkel att integrera, inget arbete krävs för att installera och ställa in lokalt, eftersom det är en webbtjänst.

Sandbox Analyzer on-premise

On premise-paketet med Sandbox Analyzer går att installera som en virtuell tillämpning och hanteras via ett användargränssnitt och ger ytterligare ett lager av säkerhet, som huvudsakligen fokuserar på hotjakt och undersökning. Till skillnad från en cloud-tjänst ger on premise-installation total kontroll över detoneringsmiljön som används för analys av skadlig kod, vilket gör att OEM-partners kan bestämma det specifika med den totala miljön och motsvarande programvara som används för att analysera filer och appar. Stöds nu i VMWare ESXi-miljön och när lösningen installeras via en virtuell tillämpning ges obegränsad skalbarhet inom gränserna för fysisk underliggande hårdvara.

Ladda ner datablad

Funktioner

 • Installerad som en hanterings-VM på dedikerad fysisk värd.
 • Använder VMFS version 5, testad på ESXi 6.5, 6.7.
 • Orkestrering och högnivåhantering via on premise-instans av Gravity Zone Control Center.
 • Kräver att den underliggande fysiska värden erbjuder minst 12 kärnor/24 trådar och 64 GB RAM plus 1 TB användbar SSD-lagring för minimal installation (sandlådehanterare + 2 detoneringsplatser).
 • Har stöd för Windows 7 och Windows 10 som bas för guldbilder och detonerings-VOM (endast 64 bitar).

Om du vill ha Säkerhetsteknik för slutpunkter, ta en snabbstart här:

Skicka feedback till oss