Felsök installationsfel för Bitdefender Antivirus för Mac

Går det inte att installera Bitdefender på din Mac eller startar inte installationen? Den här artikeln hjälper dig att felsöka vanliga installationsfel i Bitdefender Antivirus för Mac. När du laddar ner och installerar Bitdefender Antivirus för Mac kan du stöta på något av följande problem:

A. I installationsfönstret står det Installationen lyckades, men

- Bitdefender Installer (steg 10 i installationsartikeln) visas aldrig och det finns inget Antivirus för Mac i mappen Program.

- Bitdefender Installer har fastnat vid nedladdning, uppackning eller installation.

avfm agent 1

 

B. I installationsfönstret står det Installationen lyckades, men sedan får du ett meddelande i det övre högra hörnet av skärmen som säger Installationen misslyckades. Försök installera från webbplatsen igen.

1814 1

 

C. Installationen lyckades, modulen laddades ner, men du uppmanas att logga in med ditt konto och du får detta meddelande: Fel. För tillfället kunde din begäran inte behandlas. Logga in för att försöka igen.

1814 3

 

 

Felsök vanliga installationsfel i Bitdefender Antivirus för Mac

I alla situationer ovan, fortsätt med de steg som anges nedan.

1. Ta en skärmdump som visar felmeddelandet. Vi kommer att behöva denna skärmdump senare, om du öppnar en Bitdefender-biljett. Du kan ta en skärmdump genom att följa instruktionerna i den här artikeln.

2. Ladda ner filen com.bitdefender.agent.log.plist från här och kopiera den till mappen /Users/Shared/. Detta kommer att generera agentloggar som hjälper oss att identifiera problemet.

avfm agent 2

 

3. Starta om din Mac i Säker start enligt beskrivningen i den här artikeln.

 

4. Använd Disk Utility och kör First Aid för att kontrollera om det finns fel på disken och för att reparera dem.

- Gå till Applications > Utilities och öppna Disk Utility.

- Välj startskivan (Macintosh HD) och klicka på Första hjälpen

avfm agent 3

 

5. Gå till mappen Applications och öppna mappen Bitdefender, dubbelklicka sedan på filen BitdefenderUninstaller för att avinstallera Antivirus för Mac. Du hittar mer information i den här artikeln.

 

6. Starta om Macen i normalläge och kontrollera att du har en stabil internetanslutning. Den vanligaste orsaken till de tre problem som beskrivs i början av denna artikel är en långsam eller instabil internetanslutning. Om du använder WiFi, kontrollera att du har en bra signal eller byt till en kabelansluten anslutning.

Inaktivera proxyinställningar & Mac Firewall, genom att följa dessa steg:

- Öppna Systeminställningar

- Gå till Nätverk och välj din aktiva anslutning

- Klicka på Avancerat och välj fliken Proxies

- Avmarkera alla kryssrutor i avsnittet "Välj ett protokoll att konfigurera"

- Välj fliken DNS och använd knappen "+" (till vänster) för att lägga till följande -adresser: 8.8. 8. 8 och 8.8. 4. 4

- Klicka på OK och sedan på Apply

- Gå tillbaka till Systeminställningar och öppna Säkerhet & Sekretess

- Gå till fliken Brandvägg: om den är aktiverad klickar du på Låset (i nedre vänstra hörnet), anger ditt administratörslösenord och väljer sedan "Stäng av brandvägg".

Inaktivera eventuella brandväggsprogram från tredje part eller program för nätverksövervakning (t.ex. Little Snitch).

OBS: När du har installerat Bitdefender Antivirus för Mac kan du återaktivera brandväggen och andra program. Se bara till att du tillåter alla Bitdefender-anslutningar.

 

7. Försök igen att installera Bitdefender Antivirus för Mac. Kontrollera installationsartikeln för mer information.

 

8. Om problemet kvarstår, öppna en Bitdefender ticket eller svara på den du redan öppnat och skicka/berätta följande för oss:

- Den skärmdump du tog på steg 1.

- Om du i steg 7 fick ett annat felmeddelande, ta en skärmdump av det också och skicka den.

- En BitdefenderProfiler_output.zip logg genererad med BDProfiler.tool. Du kan se hur du gör det i den här artikeln - Hur man genererar en BDProfiler-logg.

- Mer information om din internetanslutning och om tredjeparts brandväggsprogram som du kan ha installerat (se steg 6.)

- Filerna com.bitdefender.agent.log och com.bitdefender.credentials.log från /Library/Logs/Bitdefender/agent

1814 6