SÄKRA DETMJUKVARUDEFINIERADE DATACENTRET

Säkerhetskrav för programvarudefinierat datacenter (SDDC)

Säkerhetskrav för det mjukvarudefinierade datacentret

En ny typ av säkerhetslösning behövs för att effektivt skydda det hybrida mjukvarudefinierade datacentret utan att inkräkta på fördelarna med rörligheten, effektiviteten och flexibiliteten det levererar. Branschanalysföretaget Gartner® betonar detta i sin 2018 års Branschguide för cloud-arbetslastskyddsplattformar, "arbetslaster i hybriddatacenter kräver en skyddsstrategi som skiljer sig från slutanvändarenheter. Distributionsalternativen är specifikt designade för cloud-arbetslastskydd." Läs Gartner-rapporten för att lära dig bästa praxis för att säkra datacenter och cloud-arbetslaster.

Läs gartnerrapporten

Säkerhet optimerad för
mjukvarudefinierade datacenter

Säkerhetsplattformar som Bitdefender GravityZone byggda från grunden för moderna datacenter levererar följande unika fördelar för att hjälpa företagen att extrahera maximalt värde från sina SDDC-distributioner.

Rörlighet via säkerhetsautomation

Rörlighet via säkerhetsautomation

Operationell effektivitet via strömlinjeformad hanterbarhet

Operationell effektivitet via strömlinjeformad hanterbarhet

Högt infrastrukturutnyttjande via små säkerhetsavtryck

Högt infrastrukturutnyttjande via små säkerhetsavtryck

Full kompatibilitet med VMWare-, Microsoft-, Citrix-, Nutanix- och AWS-programdefinierat datacenter Global kompatibilitet med SDDC-tekniker

Global kompatibilitet med SDDC-tekniker

Skalbarhet för operatörsklassade distributioner

Skalbarhet för operatörsklassade distributioner

Oavbrutet skydd och compliance

Oavbrutet skydd och compliance

Vinn med GravityZone-datacenter och cloud-säkerhet

Utvecklad för mjukvarudefinierade datacenter. GravityZone är en prisvinnande säkerhetsplattform för serverlast som levererar skiktat nästa-generations försvar och erbjuder IT-rörlighet, driftseffektivitet och låg infrastrukturkostnad. GravityZone är designad för att minimera säkerhetspåverkan på systemresurser, maximerar både virtualiseringsdensitet (för att minska infrastrukturavtrycken) samt applikationsprestanda (för att förbättra användarupplevelsen.)

  • 55% Högre konsolideringsförhållanden
  • 36% Snabbare applikationsrespons
  • 99.9% Hotupptäckt rate
  • Högsta Driftseffektivitet
  • Universal Hypervisor-support
  • Obegränsat Linjär skalbarhet

En VMware®-klar lösning

VMware Cloud på AWS®

Som certifierad VMware Ready-lösning har GravityZone blivit helt validerad på VMware Cloud på AWS. GravityZone levererar en single point av säkerhetshantering för on-premise och cloud-baserade virtuella maskiner, vilket förenklar säkerhetsoperationer, upprätthåller omfattande synlighet och säkrar säkerhetspolicyer över VMwares hybrid-cloud.

Läs lösningsdokument

VMware NSX™-V och –T

Bitdefender är en VMWARE-designpartner för NSX-T Guest Introspection och den första återförsäljaren som integrerar med NSX-T data Center och stärker säkerheten utan mellanled mot avancerade hot med HyperDetects justerbara maskininlärning.

Läs mer om NSX-lösningen
VMWare Ready-cybersäkerhetsprogramvara

Se själv

Säkerhet för VMware Cloud på AWS

Se hur enkelt GravityZone distribuerar och integreras med både VmWare Cloud på AWS-baserade vCenter-servrar och servrar on-premise, och möjliggör snabbare time-to-security och maximerar effektiviteten för säkerhetsoperationer över ett hybrid-cloud.

Nästa generations agentlösa säkerhet

Se hur GravityZone utnyttjar NSX gästintrospektionstjänster för att leverera pålitligt skydd (med inställbar maskininlärning), snabb sanering och smidig rapportering i en agentlös distribution.

Resurser

Bitdefender namngav en chef i Forrester WaveTM

VMWARE® WEBINAR

IDC-DOKUMENTET “Hybridarkitekturer och mjukvarudefinierade datacenter driver fram nya krav på säkerhet”

IT-arkitekturens evolution, med mjukvarudefinierade och cloud-baserade tekniker i grunden, är fundamental för affärstransformationen. Samtidigt introducerar moderniseringen av datacenter säkerhetsutmaningar som många lösningar kämpar med att hantera.

BÄSTA PRAXIS FÖR SKYDD AV ARBETSBELASTNING I CLOUD AV GARTNER

Arbetsbelastningen på servrar i hybriddatacenter med privata och publika cloud kräver en annan skyddsstrategi än slutanvändarenheter. Säkerhets- och riskhanteringschefer ska utvärdera och driftsätta erbjudanden specifikt designade för skydd av arbetsbelastning i cloud.

DELTA I VMWARE-BITDEFENDERS WEBBSEMINARIE "SDDC, DIGITAL TRANSFORMATION OCH SÄKERHET"

SDDC har blivit standard för flexibel hybridcloud-infrastruktur, och möjliggörandet av digitala arbetsplatser och nya cloud-inkluderade affärsmodeller. Se det här webbseminariet för att lära dig hur VMware leder SDDC-utvecklingen och hur Bitdefender bidrar med säkerhet för VMware-arbetsbelastningen.

VIRTUALISERINGSSÄKERHETENS PÅVERKAN PÅ DIN VDI-MILJÖ

Vi sätter olika säkerhetslösningar på prov för att se hur mycket de påverkar virtualiseringsdensitet och applikationsresponstider.

KRYPTOKAPNING: DET NYA HOTET FÖR DATACENTER

Illegal utvinning av kryptovaluta är redan ett problem som kostar flera miljoner dollar för företagsdatacenter och publika cloud. Antalet attacker ökar och nya avancerade kapningstekniker dyker upp varje dag.

Products

GravityZone Security för virtualiserade miljöer

GRAVITYZONE SECURITY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS

GravityZone Security for Virtualized Environments är en prisvinnande cloud-workload-säkerhetsplattform skapad för att skydda mjukvarudefinierad infrastruktur medan den främjar rörligheten, effektiviteten och prestandan.

Lär dig mer gratis utvärdering
GravityZone Security for Storage

GRAVITYZONE SECURITY FOR STORAGE

GravityZone Security for Storage använder maskininlärning, cloud-kontroll och andra tekniker mot skadlig kod för att ge oslagbart realtidsskydd för ICAP-kompatibla nätverkslagrings- och fildelningssystem. Security for Storage administreras från samma konsol som GravityZone Security for Virtualized Environments, och går snabbt att driftsätta och är lätt att sköta.

Lär dig mer
Hypervisor Introspection (HVI)

BITDEFENDER HYPERVISOR INTROSPECTION (HVI)

Skapad i samarbete med Citrix och uppkallad av branschanalysföretaget IDC® "En kvalitativ förbättring av säkerheten för virtuella miljöer". HVI stärker på ett unikt sätt datacenterinfrastruktur mot nolldag, kärnnivåsårbarheter och andra avancerade målriktade attacktekniker genom live memory introspection på hypervisornivå. HVI lägger till ett unikt säkerhetslager i GravityZone för att skydda mot avancerade envisa hot som EternalBlue.

Lär dig mer
Föregående Nästa

Ersätta Symantec™?

Gör det rätta valet.