Bitdefender hjälper företag
att bli GDPR-klara

Bitdefenders sätt att skydda
personuppgifter består av en resa i fyra steg:

Med smart teknik hjälper Bitdefenders skiktade svar företag att bättre efterleva säkerhetskraven i GDPR
genom att erbjuda skydd mot dataförlust, datastöld, däribland riktade attacker och förbättrad synlighet för dataintrång.

Skydd mot
dataförlust - förlorade/stulna enheter

 • Full diskkryptering

Skydd mot
datastöld - riktade attacker

 • HyperDetect, Sandbox Analyzer,
  Advanced Anti Exploit
 • HVI
 • Vitlistning av programkontroll

Förbättrad synlighet
vid dataintrång

 • Endpoint Security HD Insights
 • Säkerhetsanalys planerad för xDR

Skydd mot dataförlust - förlorad/stulen enhet

Viktiga fakta:

Enligt Verizons Data Breach Investigation Report (DBIR) 2016 fanns det 554 miljoner registreringar om dataförlust bara under första halvan av 2016. Samma rapport visad också att den här typen av dataintrång är vanligt bland hälsovårdsorganisationer, och utgör nästan hälften (45 %) av hälsovårdsdataintrången med många dataförluster som resultat av förlorade eller stulna enheter.Bitdefenders svar: GravityZone Full-Disk Encryption

GravityZone Full Disk Encryption använder krypteringsmekanismerna från Windows (BitLocker) och Mac (FileVault, för att utnyttja den inbyggda enhetskrypteringen, för att säkra kompatibilitet och prestanda. Det kommer inte att finnas några ytterligare agenter att distribuera och ingen nyckelhanteringsserver att installera. Lösningen ger:

Det kommer inte att finnas några ytterligare agenter att distribuera och ingen nyckelhanteringsserver att installera.

Lösningen ger:

 • Krypteringshantering från samma moln- eller lokal konsol som används för slutpunktsskydd
 • Inbyggd kryptering för Windows (BitLocker) och Mac (FileVault), vilket undviker prestandaproblem i och med att ingen ny agent krävs
 • Enkel driftsättning av fullständig diskkryptering till slutpunkter och hantering av återställningsnycklar från konsolen
 • Krypteringsspecifika rapporter som hjälper företag att demonstrera efterlevnad
 • Tvingande autentisering innan start

Sandbox Analyzer

Viktiga fakta:
Enligt samma Verizon-rapport utfördes 1 616 sociala attacker 2016, varav vilka ungefär hälften (828) med bekräftat dataläckage. I 95 procent av fallen följde attackerarna upp ett framgångsrikt nätfiske med programvaruinstallation. Det är vad som kan förväntas givet de flesta sociala attackerares motiv och mål. Två tredjedelar av dessa aktörer är ute efter ekonomiskt vinning, medan en tredjedel är ute efter att spionera. Båda dessa motiv involverar stöld av inloggningsuppgifter, personlig information och handelshemligheter.

Bitdefenders svar

Bitdefenders skiktade nästa generations plattform för slutpunktsskydd är designad och byggd från grunden och upp för att skydda mot svårupptäckta, avancerade riktade attacker. Flera lager med säkerhet ger skydd både innan utförande (Hyperdetect, Sandbox Analyzer), vid utförande (Advanced Anti-exploit och Application Control) samt som en banbrytande teknik för datacenterspecifikt skydd (HVI - Hypervisor Introspection).

Förbättrad synlighet vid dataintrång

Viktiga fakta:
Enligt en studie som utfördes 2017 av Ponemon Institute om kostnaderna för dataintrång, visade resultatet att den genomsnittliga tiden för att identifiera ett dataintrång är 191 dagar och den genomsnittliga tiden för att isolera intrånget är 66 dagar. I fallet Equifax upptäcktes dataintrånget som inträffade från mitten av maj till juli 2017 i slutet av juli och avslöjades offentligt i början av september.

Bitdefenders svar

Synlighet är nyckeln för att tackla hot och dataintrång från insidan. Om det upptäcks tillräckligt tidigt kan de ansträngningar och tillhörande kostnader för att ta hand om och avhjälpa interna hot från dataintrång minskas betydligt.

Bidefenders skiktade nästa generations plattform för slutpunktsskydd skapades från grunden och upp utifrån principen med adaptiv säkerhet vilket innebär att förutom prediktions-, förebyggande och upptäcktstekniker, innehåller säkerhetssviten även särskilda synlighetsverktyg, som Endpoint Security HD Insight och säkerhetsanalys för EDR

Synopsis

GDPR är nu en realitet och snart nog måste alla företag implementera de nödvändiga stegen för att efterleva den. Processen i sig är komplex och involverar flera steg som en utvärdering och analys av dataintegritetsmognaden, en detaljerad kartläggning för att uppfylla de nya lagkraven, en omfattande plan för säkerhetstestning, granskning och processutvärdering och en kontinuerlig kommunikationsloop för konstant efterlevnad och förbättring.

Centralt för alla dessa initiativ är dock att företagen måste investera i teknik som för att uppnå efterlevnad. GDPR pratar om att definiera de senaste teknikattributen för att hantera strukturerade och ostrukturerade data med ett starkt fokus på dataskydd och integritet.

Genom sin integrerade, skiktade nästa generations säkerhetslösning är Bitdefender perfekt positionerade för att hjälpa företag med överensstämmelse genom att erbjuda en uppsättning tekniker som sömlöst leverer upp till de mest rigorösa GDPR-kraven.

GDPR compliance in an interconnected world GDPR cyber security compliance solutions