Cybersäkerhetslösningar för små och medelstora företag

Skydda din organisation mot cyberhot med inbyggda avancerade säkerhetsfunktioner till ett pris som är rätt för ditt företag.

Cybersäkerhetsdedikerade lösningar för små och medelstora företag
“För litet för att vara ett mål.”
“Cybersäkerhet är dyrt och kräver specialkunskaper för att hantera.”
“Antivirus och programvara mot skadlig kod är allt som behövs för att hålla ett system säkert.”

Det finns vanliga myter som vissa företag klamrar sig fast vid när det handlar om cybersäkerhet. Men sanningen är att både stora och små organisationer är lukrativa mål för hackare och måste vidta åtgärder för att säkerställa sina företags säkerhet.

Enligt Verizon (DBIR 2020-rapport) är 28 % av attackerna riktade mot små företag, vilket utsätter deras verksamhetskontinuitet, pengar, data och IT-utrustning för risk. Hackare riktar sig mot små företag eftersom de ofta saknar en åtgärdsplan för cyberattacker och förlitar sig på antivirusprogramvara och brandväggar för skydd.

Litet företag, stort mål för utpressningsprogram

Litet företag, stort mål för utpressningsprogram

Rubrikerna fokuserar på utpressningsattacker mot stora företag, även om de oftast kan återställa filerna, även om det slutar med att de måste betala. Mindre företag å andra sidan,s aknar ofta resurser för att göra en fullständig återställning till följd av en utpressningsattack och hamnar oftare i en situation med allvarligt driftstopp.

Enligt Datto fortsätter utpressningsprogram att vara det vanligaste cyberhotet för små och medelstora företag. 60 % av företagen som säljer hanterade tjänster (MSP:er) rapporterar att deras SMB-kunder har angripits under Q3 2020.

APT-hackare-att-hyra, ett nytt hot

"Alla är inte mål för cyberspionage."
Det är den skakiga grunden på vilken många företag bygger sina cyberskyddsfunktioner. Särskilt de mindre.

Dock används nu taktiker och tekniker som använts tidigare av statligt sponsrade APT-grupper (advanced persistent threats) för att attackera mindre företag.

APT-hackare-att-hyra, ett nytt hot
Resurser och expertkunskaper, den konstanta utmaningen

Resurser och expertkunskaper, den konstanta utmaningen

Med allt mer sofistikerade cyberhot har kunnig säkerhetspersonal blivit en viktig del av IT-teamet.

Men bristen på cybersäkerhetskunskap är vida spridd och det påverkar alla företag, oavsett storlek. Det här ökar trycket på mindre organisationer om att skapa en effektiv säkerhetsstrategi, både när det gäller personal och budget.

Kolla in alla onlineerbjudanden

Bitdefender GravityZone

En beprövad ledare inom slutpunktssäkerhet

Outstanding Security Product
AV Test

“GravityZone tillhandahöll de högsta genuina nivåerna av pålitlig säkerhet utan att göra klienterna långsammare och påverka användarnas upplevelse. Driftsmässigt stod GravityZone ut på grund av att det har en centraliserad vy över vår infrastruktur och är enkelt att hantera.”

- Matt Ulrich, Nätverksadministratör, Speedway Motorsport

Resurser

Lösning för uutpressningsprogran - brief

Avhjälpning av utpressningsprogram - video

Rapport om hotlandskap för företag 2020

Whitepaper om APT-som-en-tjänst