välkommen till

Myndighetsdokument

Få ut det mesta av din cloud-användning

Virtuella maskiner i en cloud-miljö är lika mottagliga för skadlig exponering – där känsliga data är mycket värdefulla – som fysiska maskiner. Samma exponeringsprofil finns oavsett underliggande plattform (traditionell fysisk, virtualiserad, privat cloud eller offentligt cloud). Även om traditionell säkerhet kan användas i cloud, är den dock varken byggd för eller optimerad för cloud.

Läs mer

Nästa generations säkerhet för virtualiserade datacenter

För att öka verksamhetsfördelarna som möjliggörs med virtualisering, får företagen inte förbise säkerheten. Isolerade och fristående virtuella containers är fortfarande sårbara för de ökande sofistikerade attackerna med skadlig kod som förs ut av dedikerade nätverk av cyberkriminella. Ju större den virtualiserade miljön är, desto mer utmanande kan det bli att effektivt säkra virtuella maskiner.

Läs mer

Säkrar den virtuella infrastrukturen utan att påverka prestandan

Virtualisering erbjuder många fördelar men ökar även ytterligare prestandaproblem inom områden som säkerhet. Detta väcker frågan: är virtualiseringssäkerhet kontraproduktivt? Dessutom, påverkar nuvarande tillgängliga säkerhetslösningar fördelarna som erbjuds med virtualisering, och skapar flaskhalsar och ytterligare problem i virtualiserade miljöer, jämfört med fysiska servermiljöer?

Läs mer

Virtualiseringssäkerhetens påverkan på din VDI-miljö

VDI erbjuder anställda och arbetsgivare många fördelar, oavsett storlek på organisation. Liksom med många miljöer borde säkerheten emellertid spela en vital roll och ska komplettera verksamhetsmiljön. Med VDI är det ingen skillnad. Säkerhet ska vara sömlös, utan någon effekt på användarupplevelsen.

Läs mer