Advanced
Threat Intelligence

Kontextuella realtidsinsikter i det globala hotlandskapet

Bitdefender Advanced Threat Intelligence drivs av Bitdefender Global Protective Network (GPN) och samlar in data från sensorer över hela världen. Våra Cyber-Threat Intelligence Labs korrelerar hundratusentals komprometteringsindikatorer och omvandlar data till åtgärdsbara realtidsinsikter.

Genom att leverera våra topprankade data och expertkunskaper direkt till företag och säkerhetsåtgärdscenter, ökar avancerad hotintelligens säkerhetsåtgärdernas framgång med en av branschens bredaste och djupaste databaser med realtidskunskap.

Accelererad incidentrespons

Förbättra hotjakt och utredningsmöjligheter med kontextuella, åtgärdsbara hotindikatorer på IP:er, URL:er, domäner och filer som är kända för att hysa skadlig kod, nätfiske, skräppost, bedrägeri och andra hot. Minska tiden det tar att analysera genom att sömlöst integrera våra plattformsoberoende avancerade hotintelligenstjänster i din säkerhetsarkitektur, däribland STEM, TIP och SOAR.

Unika insikter om de senaste hoten

Avvärj attacker innan de ens startar med unika insikter i svårfångade avancerade bestående hot och styr och kontrollera IP-flöden. Få åtkomst till komprometteringsindikatorer som identifierats och bearbetats av Bitdefenders globala installationsbas och dess prisvinnande tekniker mot skadlig kod, skräppost, nätfiske och bedrägerier.

Kvalitetskällor för korrekta insikter

Utnyttja vår premiumcyberhotsintelligens med IoC:er insamlade från det bredaste utbudet av källor: webbcrawlingsystem, e-postfällor, honungsburkar, övervakade botnets, data delade med branschpartners och myndigheter som upprätthåller lag och ordning samt en virtuell maskinpark som exekverar mer än 200 000 exempel på skadlig kod varje dag.

Expertkunskaper inom cyberhotsintelligens

Öka dina säkerhetskapaciteter med expertkunskaperna från Bitdefender Cyber-Threat Intelligence Labs, en global forsknings- och utvecklingsledare inom tester och utredning, med över 100 patent utfärdade för kärntekniker enbart under de senaste tre åren. Våra mer än 800 forskare och utvecklare har en skiktad metod för cybersäkerhet, som använder artificiell intelligens, djupinlärning och avvikelsebaserad upptäckt för att säkerställa noggrannheten i våra hotintelligensflöden.

Åtgärdbar hotintelligens till hands

Bitdefenders avancerade hotintelligens integreras smidigt med de största hotintelligensplattformarna (TIP), SIEM och SOAR-applikationer, däribland ThreatConnect, Anomali, Splunk.

Integrationerna implementeras för att dra nytta av varje plattforms specifika egenskaper, så att användaren slipper konfigurera eller hantera några API-ändringar.

Lär dig mer

Begär en utvärdering.

Avgiftsfritt koncepttest med kompletterande teknisk support.

Bitdefenders lösningsdiagram

Genom att förena hela teknikstacken från Bitdefender, däribland Network Sandbox Analyzer, Network Traffic Security Analytics, cybersäkerhetspartners, globala laguppehållande myndigheter och ett globalt skyddsnätverk (Global Protective Network, GPN) med över 500 miljoner maskiner, levererar Bitdefender Advanced Threat Intelligence topprankande säkerhetsdata och expertis.

Bitdefenders lösningsdiagram

Analysera och bearbeta

Data bearbetas med flera tekniker, däribland maskininlärning och avancerad heuristik.

Stärka

Data uppdateras i realtid med nya skadliga webbadresser, filer, hashar, domäner, APT:er och C&C:er.

Samla in

Globalt hotintelligensnätverk sammanställer och korrelerar alla hotintelligenskällor.

100+
Miljoner webbadresser
127+
Miljoner domäner
2.7+
Miljarder filer
143+
Million Unique IPs

Har du fortfarande frågor?

Behöver du hjälp med att besluta vilken lösning som är rätt för dig? Bitdefenders försäljningsteam hjälper gärna till.

Skicka feedback till oss