Threat Intelligence

Bitdefender Advanced Threat Intelligence

Kontextuella realtidsinsikter i det globala hotlandskapet

Effektiv varningsprioritering

Effektiv varningsprioritering

Fastställ allvarlighetsgraden för ett cyberhot genom att prioritera varningsströmmen och korrekt särskilja mellan godartade och farliga situationer.

Accelerera incidenrespons

Accelerera incidenrespons

Öka incidentresponsen och utredningskapaciteten för att minska de senaste sofistikerade hoten för din organisation. 

strategiskt beslutsfattande

Informerat strategiskt beslutsfattande

Förbättra beslutsfattande med noggranna, realtidsdata om, men inte begränsat till IP-adresser, webbadresser, domäner, filer APT:er, C&C-servrar, certifikat, sårbarheter.

Funktioner och fördelar

Unika insikter

Unika insikter om de senaste hoten

Avvärj attacker innan de ens kan starta med unika insikter i svårfångade avancerade bestående hot (APT) och IP-flöden med Command och Control. Kom åt de komprometteringsindikatorer (IoC) som identiferas och bearbetas av Bitdefenders globala installationsbas och dess prisvinnande tekniker mot skadlig kod, spam, nätfiske och bedrägerier.

Kvalitetskällor

Kvalitetskällor för korrekt information

Utnyttja vår premiumcyberhotsintelligens med IoC:er insamlade från det bredaste utbudet av källor som omfattar webbcrawlingsystem, e-postfällor, honungsburkar, övervakade botnets, data delade med branschpartners och myndigheter som upprätthåller lag och ordning samt en virtuell maskinpark som exekverar mer än 200 000 exempel på skadlig kod varje dag.

Cyber-Threat Intelligence

Expertkunskaper inom cyberhotsintelligens

Lyft dina säkerhetsfunktioner med expertkunskaperna från Bitdefender Cyber-Threat Intelligence Labs, en global FoU-ledare inom tester och utredning, med över 100 patent utfärdade för kärntekniker bara under de senaste tre åren. Våra mer än 800 forskare och utvecklare använder en skiktad metod för cybersäkerhet, med hjälp av artificiell intelligens, djupinlärning och avvikelsebaserad detektering för att säkerställa riktigheten i våra hotintelligensflöden.

Åtgärdbar Threat Intelligence

Åtgärdbar hotintelligens till hands

Bitdefenders avancerade hotintelligens integreras smidigt med de största hotintelligensplattformarna (TIP), SIEM och SOAR-applikationer, däribland ThreatConnect, Anomali, Splunk.Integrationerna implementeras för att dra nytta av varje plattforms specifika egenskaper, så att användaren slipper konfigurera eller hantera några API-ändringar.

Lär dig mer

Bitdefender Advanced Threat Intelligence Solution

 

 

Lösningen Bitdefender Advanced Threat Intelligence samlar in data från hela Bitdefenders teknikstack, däribland Network Sandbox Analyser samt cybersäkerhetspartners, globala brottsbekämpande myndigheter och Global Protective Network (GPN) fråmn hundratals miljoner maskiner och levererar toppklassad hotinformation.

 

 

 

 

 

maskininlärning och avancerad heuristik

F. Vilka är källorna för datainsamlingen i lösningen Bitdefender Advanced Threat Intelligence?

S: Bitdefender Advanced Threat Intelligence samlar in data från flera olika källor som de prisvinnande teknikerna mot spam, nätfiske och bedrägeri, Bitdefenders globala installationsbas av hundratals miljoner slutpunkter, dark web-övervakningstjänster, web crawling-system, e-postfällor, honungsfällor och data från övervakade botnets, avancerade heuristiktekniker och innehållsanalys samt omfattande samarbete med andra cybersäkerhetsspelare, internationella organisationer och brottsbekämpande myndigheter.

F. Vad innehåller lösningen Bitdefender Advanced Threat Intelligence?

S: Lösningen Bitdefender Advanced Threat Intelligence innehåller kontextuell information om filhasher, IP-adresser, APT/skadlig kod/nätfiskedomäner, webbadresser, sårbarheter etc.

F. Är lösningen Bitdefender Advanced Threat Intelligence integrerad med TIP/SIEM/SOAR

S: Ja, Bitdefender Advanced Threat Intelligence är integrerad med huvudsakliga TIP och SIEM. Mer information finns påintegrationshemsidan.

RecordedFutures framgångshistoria

RecordedFutures framgångshistoria

Recorded Future, världens största leverantör av intelligens för företagssäkerhet har gått ihop med Bitdefender om hotintelligensdelning, vilket ökar båda företagens bredd och djup för hotintelligens för att ge kunderna ökan insyn på apex-domännivå (toppdomännivå) och åtgärdbara insikter för att eliminera cyberhot från miljöerna.

Lär dig mer

Läs mer om Bitdefender Advanced Threat Intelligence:

Enemy Unseen
Vitbok

Osynlig fiende – del I: Hur Dark Web formar cyberbrottsligheten

Från darkweb-nätverk till statligt sponsrade grupper har cyberbrott länge växt ifrån den traditionella bilden. Nu har myten om ensamvargen som på egen hand utför komplexa operationer nästan försvunnit.

Läs mer
Vitbok

Osynlig fiende – Del II: Varför övervakning av Dark Web är nödvändigt

Lär dig mer
Vitbok

En för alla och allt-i-ett: Återställ kontrollen över din säkerhet med Bitdefender och ThreatConnect®

Lär dig mer