Bitdefender Network Traffic Security Analytics

(Kasserad sedan maj 2021)

Intrångsupptäckt i realtid. Autonom respons. Fullständig synlighet

Bitdefender Network Traffic Security Analytics

Cloud-hotintelligens, maskininlärning och beteendeanalyser tillämpade på nätverkstrafik för att upptäcka avancerade attacker tidigt och möjliggöra effektiv hotrespons

NTSA använder en kombination av maskininlärning och beteendeanalys med insikter från Bitdefenders cloudhotintelligens, som består av hundratals miljoner sensorer världen över - för att upptäcka hot för alla enheter, hanterade eller ohanterade, för kypterad eller okrypterad nätverkstrafik.

NTSA är en plug-and-play, out-of-band-lösning med flexibla installationsalternativ, som fokuserar på trafikmetadata och möjliggör analys över längre tidsperioder för att korrekt upptäcka den mest sofistikerade skadliga koden och avancerade bestående hot (Advanced Persistent Threats (APT)) med högg trovärdighet. Integrationen med Bitdefender GravityZone möjliggör autonom respons för att snabbt avhjälpa säkerhetsincidenter.
läs merläs mindre

Funktioner och fördelar

GravityZone features and benefits

Avancerad hotdetektering

Direktanalys av all nätverkstrafik, däribland krypterade
varningar med hög trovärdighet via AI/ML och insikter från 500 miljoner sensorer

Fullständig visibilitet och kontext

Detaljerad attacktaktiktekniker och procedurer (TTP)
Varningar och IR-incidentundersökningar hanteras med automatisk prioritering

Autonom respons

Triggar automatiskt respons i GravityZone för NTSA nivå 1-varningar
GravityZone skannar de påverkade slutpunkterna, tar bort hotet och/eller sätter slutpunkten/slutpunkterna i karantän

IOT- och BYOD-skydd

Lär sig och spårar alla enheter on-premise, i cloud eller på SaaS
Inte störande. Inga komplexa logg- eller agentintegrationer

On-premises och cloud

Välj mellan on-premises eller cloud-administration för att passa dina behov

Efterlevnad

Följer regelverken PCI, GLBA, NIST, GDPR och andra
Användning av metadata eliminerar sekretessproblem

Vill du lära dig mer?
Få detaljerna om alla funktioner

LADDA NER DATABLAD

Realtidssynlighet för hot och effektiv incidentundersökning

Visste du att den genomsnittliga tiden för att upptäcka ett intrång från en avancerad attack är omkring 6 månader? Under tiden överhopas säkerhetsteamen av säkerhetsvarningar som måste undersökas. Bitdefender NTSA kan hjälpa till att ge tillbaka kontrollen och minska risken genom att tillhandahålla realtidssynlighet i miljön och effektiva incidentundersökningsmöjligheter. Det fungerar genom att tillämpa ML och beteendeanalys med insikter från Bitdefender Threat Intelligence för att upptäcka avancerade, oförmärkta hot. Bitdefender NTSA IntelliTriage automatiserar säkerhetsprioriteringar så att säkerhetsanalytiker sparar tid under jakten på det där förvillande hotet.

image

Intellitriage

Blockera onödiga varningar!

IntelliTriage automatiserar processen med prioritering av säkerhetsincidenter för att accelerera undersökningstiden och minska organisatorisk risk med varningar av hög trovärdighet.

Det möjliggör komplex scenariobaserad inlärning för att upptäcka avancerade attacker med hög noggrannhet och korrelerar med tusentals säkerhetsvarningar för att skapa en tydlig bild av varje incident. IntelliTriage ger detaljerade förklaringar och rekommenderade avhjälpningsåtgärder för att underlätta snabbare incidentrespons.

Autonom hotrespons

Genom integration med GravityZone hjälper Bitdefender till att öka det organisatoriska motståndet mot avancerade hot, sparar undersökningstid och minskar svarstiden.

Så fort spår av kritiska hot upptäcks i nätverkstrafiken, triggar NTSA automatiskt GravityZone att undersöka de påverkade slutpunkterna. beroende på skanningsresultatet kan GravityZone automatiskt rensa och/eller sätta slutpunkterna i karantän för att effektivt innesluta hotet.

Så här fungerar det

Resources

Bitdefender Network Traffic Security Analytics Datasheet

BEKÄMPA AVANCERADE HOT MED NÄTVERKSTRAFIKANALYS

Previous Next

Specifikationer

virtuell NTSA

VMware software:
Minimum : VMware ESXi 5.1 &higher
Rekommenderas : VMware ESXi 5.1 &higher

VMware software:
Minimum : 140 GB
Rekommenderas : 140 GB

CPU-kärnor:
Minimum : 4
Rekommenderas : 8

Minnes-användning:
Minimum : 8
Rekommenderas : 8

vProbe

VMware-programvara:
Minimum : VMware ESXi 4.1 &higher
Rekommenderas : VMware ESXi 4.1 &higher

VMware-programvara:
Minimum : 15 GB
Rekommenderas : 15 GB

CPU-kärnor:
Minimum : 2
Rekommenderas : 4

Minnes-användning:
Minimum : 4
Rekommenderas : 8

Har du fortfarande frågor?

Behöver du hjälp med att besluta vilken lösning som är rätt för dig? Bitdefenders försäljningsteam hjälper gärna till.

Få support